Wprowadzenie do chrztu według Ewangelii św. Mateusza 28,18-20 i Listu do Rzymian 6,3-14

Kategoria: Opublikowano: 8 grudnia, 2017

Autor: Pastor dr Christoph Burba

Wprowadzenie do chrztu według Ewangelii św. Mateusza 28,18-20 i Listu do Rzymian 6,3-14

 

17.12.2005 nabożeństwo z obrzędem chrztu noworodka w kościele Przebaczenia w Riesenbeck

 

Jezus Chrystus przemówił tymi słowami: „Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem. A oto Ja jestem- z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Ewangelia św. Mateusza 28,18-20).

  CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Wyjścia 3, 1- 14

Kategoria: Opublikowano: 8 grudnia, 2017

Autor: Pastor Jens Blume (kościół ewangelicko-luterański)

Kazanie według Księgi Wyjścia 3, 1- 14

 

05.02.2017 dom wspólnoty „Hans der Kirche”, w Kleinburgwedel

 

Droga wspólnoto!

 

Boga nie można zobaczyć…(?)

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nabożeństwo niedzielne

Kategoria: Opublikowano: 23 listopada, 2017

Autor: Pastor Jens Georg (kościół ewangelicki)

Kazanie według 1 Księgi Mojżesza 8, 1-12- Koniec potopu

 

02.02.2014 w kościele ewangelickim w Eltville- Erbach

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i wspólnota Ducha św. niech będzie z nami wszystkimi. Amen.

 

  1. Zapoznanie się z historią

  CZYTAJ CAŁOŚĆ

 „Terroryzm”- Trzecie nabożeństwo w ramach szeregu skupień „Bolesne punkty”

Kategoria: Opublikowano: 23 listopada, 2017

Autor: Dr Helmut Geiger, emerytowany pastor i prawnik

Kazanie według Ewangelii św. Jana 18, 1- 12

 

12.04.2017 Generalna prokuratura państwowa w Celle

Muzyka 

Pozdrowienie

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie na trzecim skupieniu „Bolesne punkty”. Jestem wdzięczny, że możemy to nabożeństwo prowadzić we współpracy z generalną prokuraturą w Celle. Jej szef, prokurator generalny był bardzo życzliwy i kooperatywny. Tak zatem jego i innych współpracowników witam szczególnie i dziękuję za pomoc przy organizacji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Środek przeciwbólowy

Kategoria: Opublikowano: 22 listopada, 2017

Autor: Pastor Keith Gandy (związek zborów ewangelicko- wolnokościelnych)

Kazanie według 1 Listu św. Piotra 2

 

03.02.2013 we wspólnocie Baptystów w Aschaffenburg

Dzisiejsze kazanie jest ostatnim dotyczącym serii tematów o „Środku przeciwbólowym”.

 

Poszukajcie, proszę razem ze mną drugi rozdział 1. Listu św. Piotra.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

,,Pojednajcie się z Bogiem”

Kategoria: Opublikowano: 22 listopada, 2017

Autor: Pastor Jens Burgschweiger (kościół ewangelicki)

Kazanie według 2 Listu do Koryntian 5,19.20

 

 

23.10.2011 w kościele św. Maryji w Minden

Z okazji uczczenia rocznicy rozbicia bombowca „Grease Ball” nad Dankersen 26 listopada 1944 roku w obecności krewnych zmarłego wówczas członka załogi bombowca Teda Raybolda z Kentucky/ Ameryka.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Drugi przypadek grzechu: Życie w rozszczepionym świecie.

Kategoria: Opublikowano: 22 listopada, 2017

Autor: Jörg Beyer

Kazanie według 1 Księgi Mojżesza 4,1-16

 

Niech łaska będzie z wami i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa! AMEN

Tekst kazania pochodzi z 1 Księgi Mojżesza 4,1-16.

I Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: „Otrzymałam mężczyznę od PANA”. A potem urodziła jeszcze Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

CZYTAJ CAŁOŚĆ