Kazanie według Księgi Izajasza 41,1-3

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Kapłan dr Josef Hernoga (kościół rzymsko- katolicki)

06.04.2015 w Rosstal

Chrzest Eliasza: imię jako program

 

Pierwsze pytanie, które w imieniu kościoła wam, drodzy rodzice

Tamaro i Reinhardzie przy drzwiach wejściowych postawiłem, brzmiało:

„Jakie imię wybraliście dla waszego dziecka?”

 

Dla nas wszystkich jest oczywiste, że nowonarodzonemu

Człowiekowi nadaje się imię. On nie może żyć anonimowo,

Ponieważ on nie jest jednym z wielu, lecz indywidualnością:

Bożym stworzeniem.

 

Biblia mówi, że Bóg przy stworzeniu świata zawsze swoim stworzeniom nadawał imiona. Tak samo czynił gdy powoływał ludzi na swoją służbę.

 

Ponieważ imię w Biblii zawsze ma jakieś znaczenie. Ono zawiera w sobie zadania, plan i cel życia.

Imię jest programem: np.

 

– Anna- oznacza łaskę

– Zofia – mądrość

– Katarzyna – czystość

– Feliks – szczęśliwego

– Andrzej – oznacza odważnego itd.

 

Wy, jako rodzice wybraliście dla waszego syna dwa imiona: Eliasz i Siegfried. Przez imię pradziadka

(Siegfried oznacza- nastawionego pokojowo), wasz syn został wprowadzony do waszego rodu. On teraz już należy do rodziny.

 

Biblijne imię Eliasz znaczy „Mój Bóg to Jahwe”, mój Bóg to ten, który jest tu, On jest dla mnie i ze mną po wszystkie dni mojego życia. On ciągle stoi przy mnie. Dlatego w dzisiejszym czytaniu prorok Izajasz mówi nam: „Nie lękaj się, ponieważ ja zawołałem cię po imieniu, ty należysz do mnie. Kiedy kroczysz przez wodę, jestem przy tobie. Kiedy idziesz przez ogień… nie spali cię żaden płomień…, ponieważ ja, Pan, jestem twoim Bogiem…, twoim Wybawcą.”

 

Zatem Eliasz to piękne imię.

Rozbiorę teraz to imię na litery (w j. niemieckim Eliasz- to Elias).

 

Litera „E” – to rodzice (ELTERN).

 

Bez rodziców nie byłoby dziecka. Rodzice są współpracownikami Boga przy stworzeniu i wychowywaniu człowieka. Oni dają dziecku ciało, biologiczne życie, a Bóg ofiaruje mu duszę i życie wieczne.

Wy musicie dać swojemu dziecko wszystko co najlepsze.

 

A co jest najlepsze dla waszego dziecka?

To mówi litera „L”- LIEBE (Miłość)

Eliasz jest owocem waszej miłości. Waszym najważniejszym zadaniem jest go kochać i wychowywać tak, by był zdolny kochać innych. Tylko wtedy może znaleźć sens i radość życia, kiedy będzie kochany

 

I będzie kochał innych. Najlepszym sposobem wychowywania dziecka jest wzajemna miłość rodziców.

Litera „I”- oznacza INNERE (Wnętrze)

 

W naszym konsumpcyjnym życiu łatwo jest w wychowywanie wprowadzić fałszywe akcenty, to znaczy: troszczyć się tylko o życie zewnętrzne: wygląd, ubranie, zabawki, mieszkanie, wykształcenie, zawód itd.

 

Człowiek- dziecko ma też duchowe potrzeby, które są niezbędne do spełnionego życia: ochrona, prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara, etyka, przyjaźń, bezpieczeństwo, sympatia, czułość… po prostu wasz czas wolny. Ludzie mówią: „Czas to pieniądz”. Wy musicie myśleć: „Czas to miłość”.

 

„A” – to ARBEIT (Praca)

 

Mieć dziecko, je wychowywać oznacza pracę, wysiłek, poświecenie. W ten sposób możecie się realizować i znaleźć radość w życiu.

 

Biblia uczy: „Nikt z nas nie żyje dla siebie” (L. do Rzymian 14,7); „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz. Apostolskie 20,35).

 

Waszym zadaniem jest także przygotowanie Eliasza do pracy. On też musi się realizować przez pracę i musi czuć się potrzebnym.

 

I ostatnia litera jego imienia „S” oznacza Solidarität (SOLIDARNOŚĆ)

 

Żaden człowiek nie jest samotną wyspa. Każdy człowiek potrzebuje wspólnoty z innymi ludźmi, potrzebuje rodziny. Ta więź, solidarność, to wspólne bycie dla siebie i ze sobą w rodzinie czyni nas szczęśliwymi.

 

Droga Tamaro, drogi Reinhardzie!

 

Drodzy rodzice chrzestni, droga rodzino i przyjaciele!

 

Życzymy wam, a przede wszystkim Eliaszowi, by znaczenie i obietnica jego imienia „Elias” znalazła spełnienie w jego życiu. Tego życzymy i o to prosimy Boga dzisiaj i ciągle na nowo. Zadaniem rodziców jest rozmawiać z Bogiem o dziecku i z dzieckiem rozmawiać o Bogu.