Pozwolicie? Mój ukochany Syn!

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Siostra Regina Greefrath ? Essen 11.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego.
Ale Jan mu odmawiał, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Tedy mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze: Dlatego ubieramy się dobrze, szlifujemy swój życiorys i prezentujemy się z najlepszej strony. Jednak, Syn Boży nie miał wystąpienia, które robiłoby duże wrażenie. Siostra Regina Greefrath podąża za tym innym przedstawieniem osoby Jezusa.

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Tymi oszczędnymi słowami Bóg publicznie przedstawia przy chrzcie swojego syna, Jezusa. O dzieciństwie Jezusa dowiadujemy się- także od innych Ewangelistów- niewiele.

Od Ewangelisty, Mateusza wiemy, że Józef pochodził z rodu Dawida, że Jezus był dzieckiem Ducha świętego, którego narodziny zapowiedział już prorok Izajasz. Wiemy też, że trzej Mędrcy rozpoznali wielkość małego dziecka, że Herod chciał je zabić, ponieważ bał się o swoją władzę.
Wiemy, że Józef z Maryją i Jezusem uciekli do Egiptu, by ujść Herodowi, który rozkazał zamordować wszystkich małych chłopców, by w ten sposób zgładzić to nowonarodzone dziecię. Wiemy, że Jezus później dorastał w Nazarecie i że Jan Chrzciciel przedstawił go, jako tego, który silniejszy jest od niego.

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. To mówi nam, tak naprawdę niewiele o Jezusie, jako osobie. Jeśli kogoś poznajemy, to z reguły przedstawiamy nasze pochodzenie, nasz zawód, nasze hobby… . Pracodawca, przed rozmowa kwalifikacyjną przegląda życiorys kandydata, sprawdza jego wykształcenie, kwalifikacje i referencje.
Syn jest nerwowy, kiedy po raz pierwszy przedstawia rodzicom swoją przyjaciółkę, ponieważ pierwsze wrażenie jest bardzo ważne.
You never get a second Chance to make a first impression!

Bóg, przy pierwszym przedstawieniu swojego Syna zachowuje się całkiem inaczej, niż my jesteśmy przyzwyczajeni w naszym ludzkim wymiarze.

W „Biblii kariery” znajdują się wskazówki dla właściwych kroków, aby się przedstawić z jak najlepszej strony. Wtedy powinno się uniknąć trzech rzeczy:

Po pierwsze: Nieskończonych monologów- one nudzą naszego rozmówcę i sprawiają, że on milczy. Bóg streszcza się krótko. On przedstawia Jezusa jedynie, jako swojego umiłowanego Syna, w którym ma radość.
Po drugie: Powinniśmy unikać samouwielbienia, autopromocji- to czyni nas niesympatycznymi. Bóg nie szczyci się własnym Synem. On nie mówi o mądrości Jezusa, o jego zdolnościach, o tym, że czynił cuda, że zachwycał swym orędziem. Bóg nie mówi o misji Jezusa.
Po trzecie: Udawanie zainteresowania rozmówcą- szybko wyjdzie na jaw.
Bóg szczerze i prawdziwie zainteresowany jest człowiekiem. Inaczej nie stał by się sam człowiekiem w osobie Jezusa, aby wybawić ludzi od wiecznej śmierci.

Tak samo, jak do Jezusa, Bóg mówi do każdego chrześcijanina przy chrzcie: „Ty jesteś moim ukochanym dzieckiem!”. Taka wypowiedź znajduje się na początku naszej drogi wiary- zupełnie bez napomnień, czy oczekiwań.
Tę wypowiedź Boga, powinniśmy zawsze brać sobie do serca i z niej żyć.

Siostra Regina Greefrath CSA, należy do chóru Augustyńskiego kobiet. Uczy w klasztornym gimnazjum religii katolickiej i języka hiszpańskiego. Angażuje się w pracy pastoralnej i powołalnej.