Przemowa na Białej Niedzieli (Pierwsza Komunia Święta)

Kategoria: Opublikowano: 25 kwietnia, 2018

Autor: Dziekan Ludwig Gschwind

07.04.2005 w Balzhausen

 

Jezus mówi: Przyjdź!

Drogie pierwszokomunijne dzieci!

Drodzy bracia i siostry!

Niewiele dni w życiu chrześcijanina jest tak ważnych jak Biała Niedziela, dzień Pierwszej Komunii Św. Apostołowie wędrowali z Jezusem przez Galileę i Judeę przez obszar Samarytan i Dekapolu, aż przyszła ostatnia godzina Wieczerzy Pańskiej. Wtedy po raz pierwszy usłyszeli oni słowa : „Bierzcie i jedzcie! To jest ciało moje. Bierzcie i pijcie! To jest moja krew”.

Apostołowie byli też przy tym, kiedy Jezus nakarmił 5 chlebami i 2 rybami rzesze ludzi. Wówczas ludzie chcieli obwołać Jezusa królem. Byli też świadkami, kiedy Jezus w synagodze Kafarnaum powiedział; „Ten chleb, który Ja wam dam jest ciałem dla życia świata. Kto moje ciało spożywa i moją krew pije, ten ma życie wieczne a Ja go wskrzeszę w Dniu ostatecznym”.

Wtedy ludzie odeszli. Wtedy nie chcieli Jezusa już obwoływać królem. Pozostali tylko apostołowie. Jezus nie chce ich zatrzymywać. On tylko pyta: „Czy wy też chcecie odejść?” Na to odpowiada Piotr:

„Panie do kogo mamy pójść?” My wierzymy, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Ponieważ apostołowie wierzyli, dlatego mogli wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej. Wielki Czwartek był ich „Białą Niedzielą.” Oni byli pierwszymi, którzy przyjęli I Komunię Świętą.

 

Przyjdź tu do mnie!

 

Słowo „Przyjdź” odgrywało w życiu apostołów bardzo ważna rolę. Jezus mówił: „Przyjdź!” i Piotr razem z Andrzejem opuszczają łódź rybacką. Począwszy od tego dnia szli oni za Jezusem. Tak było też z Janem i Jakubem. „Przyjdź” powiedział Jezus do Mateusza i on także opuścił urząd celnika i poszedł za Jezusem. Tak było z każdym z tych Dwunastu.

Słowo „Przyjdź” odgrywa też ważną rolę w życiu każdego ochrzczonego. „Przyjdź” – mówi Jezus przy chrzcie świętym. „Przyjdź tu do mnie i idź ze mną.” Kto przychodzi do Jezusa, kto z Jezusem idzie, ten jak apostołowie może słuchać słowa Jezusa, ten może też przeżyć cuda Jezusa, ten może rozpoznać, że jest niebo. Nie wszyscy do których Jezus powiedział: „Przyjdź do mnie! Przyjdź i idź ze mną!”- zaproszenie to przyjęło. Oni odpowiedzieli Jezusowi: „My nie mamy czasu”, „My nie mamy ochoty”, „My mamy coś innego do zrobienia, niż z Tobą iść”. Jezus patrzy za nimi smutny: za bogatym młodzieńcem, za trędowatym, którego On uzdrowił. „Przyjdź tu do mnie. Przyjdź i idź ze mną” to możemy powiedzieć w Białą Niedzielę. To jest słowo Jezusa do naszych przyjmujących dzisiaj I Komunię św. To jest słowo Jezusa do każdego z nas. Jezus mówił: Przyjdź do mnie, bym mógł przebaczyć ci twoje grzechy. W każdej spowiedzi św. możemy spotkać Zbawiciela. Wprawdzie kapłan mówi słowa: „Ja odpuszczam ci twoje grzechy” – ale to jest Jezus, który tu działa. Nie inaczej jest też podczas mszy św. Kapłan podczas Przemienienia wypowiada słowa, ale to Jezus zamienia chleb w swoje święte ciało i wino w swoją świętą krew. Przy przyjmowaniu komunii św. kapłan mówi: „Ciało Chrystusa” , a my odpowiadamy „Amen”. To Amen oznacza nic innego jak „Zbawicielu, ja w Ciebie wierzę”.

 

Przyjdź, zostań przy mnie!

 

Drogie dzieci pierwszokomunijne!

 

Jezus mówi dzisiaj do was: „Przyjdź tu do mnie! Przyjdź, idź ze mną!” I do tego dodaje: „Przyjdź, zostań przy mnie!”. Chcemy pozostać przy Jezusie – jak to zrobić? Musimy po prostu być Jemu wierni.

Zatem musimy o Nim myśleć. Myślimy wtedy, kiedy się modlimy. Niech nie będzie żadnego dnia bez modlitwy porannej. Żadnego dnia bez modlitwy wieczornej. Żadnego dnia bez modlitwy przy stole.

Kiedy dzisiaj, w Białą Niedzielę usiądziecie do posiłku przy stole, niech nie zabraknie tam modlitwy.

Pozostać z Jezusem to znaczy tez szukać Jego bliskości. Będąc w drodze , na wycieczce, możecie zrobić przerwę i w kościele odwiedzić Zbawiciela w sakramencie utajonego. Możecie też w dzień powszedni przyjść na mszę św. , wielką radość Jezusowi sprawicie. Pozostać przy Jezusie znaczy być Jemu wiernym. On czeka na ciebie w każdą niedzielę. Chce ci dać na twoją drogę dobre słowo. On chce w każdą niedzielę przyjść do twojego serca i obdarować ciebie swoją łaską. Każdej niedzieli chce On dać ci na drogę swoje błogosławieństwo.

 

Drodzy bracia i siostry!

 

Jezus dzisiaj woła nas wszystkich na nowo: „Przyjdź tu do mnie! Przyjdź, idź ze mną!, Przyjdź, pozostań przy mnie!” Taki dzień jest wielkim darem. Taki dzień pozwala nam przemyśleć nasze życie. Przypomina nam o odpowiedzialności za nasze dzieci i ich przyszłość. Pomóżmy tym dzieciom, by one słuchały słów Jezusa, by szukały Jego bliskości, by pozostały w Jego miłości. One są zdane na nas, na naszą pomoc i wsparcie, na każdego z nas. O tym nie możemy zapomnieć.

 

Amen.