Przemowa na temat chrztu

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Msgr. Ludwig Gschwind

Drodzy rodzice!

To jest szczęśliwa chwila. Wasze dziecko może otrzymać chrzest święty. Przekazujecie jemu największy dar, jaki można człowiekowi dać na drogę życia. Jesteście wdzięczni za narodziny waszego dziecka, cieszycie się z każdej z nim spędzonej chwili. Jaką radość sprawia wam wyciągając do was swoje rączki. Cieszycie się, gdy reaguje na wasz głos. To wszystko nie jest takie oczywiste, dlatego wasze serca wypełnia wdzięczność z powodu tego cudu Bożego Stworzenia.

 

Patrzycie na wasze dziecko i odkrywacie podobieństwo do mamy i taty. To dziecko nosi w sobie dziedzictwo dwóch rodzin, dwóch płci. W ciągu następnych lat będziecie dostrzegać silne i słabe cechy charakteru, które też są dziedziczone. Część tego przekazu pochodzi od Adama i Ewy. Z tego rozłamu między człowiekiem i Bogiem w raju. My nazywamy to winą dziedzictwa. Jezus tę winę wymazał na krzyżu i każdy, który przyjmuje chrzest święty, będzie od tej winy uwolniony. To wybawienie przez Jezusa Chrystusa uwalnia ochrzczonych nie tylko od winy Adama, ale ono otwiera im także niebo. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. (Ewangelia św. Marka 16,16). To jest słowo Jezusa i Jemu można ufać.

 

Podczas chrztu, kiedy kapłan wodą chrzcielną polewa główkę dziecka i przy tym mówi: „…, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha świętego”, wtedy otwiera się niebo i Bóg mówi: „To jest moje umiłowane dziecko”. Tego nieba nie można stracić z oczu. Jeśli wy ze swoim dzieckiem się modlicie, zabieracie go ze sobą na mszę św., jeśli opowiadacie mu biblijne historie, wtedy otwieracie jemu świat Boga i wzbudzacie w nim tęsknotę za niebem, tęsknotę do życia z Bogiem w wiecznej radości.

 

Drodzy rodzice! Drodzy rodzice chrzestni! Szanowna rodzino! Bracia i siostry w Panu!

Przez chrzest święty mały… stanie się dzieckiem Bożym i dziedzictwem nieba. On będzie uwolniony od winy dziedzictwa i obdarzony łaska świętości. Dziecko to stanie się członkiem ciała Chrystusa, kościoła. Tak jak to dziecko potrzebuje jedzenia i picia, ubrania i stałej opieki, a przede wszystkim miłości- tak też dla religijnego życia potrzebuje ono towarzyszenia i pomocy, przede wszystkim dobrego przykładu. Dobry przykład przyciąga. Chciałbym naszemu nowo ochrzczonemu dziecku życzyć wielu dobrych ludzi w jego drodze życia. Będzie naturalnie wspierał go Anioł Stróż, będzie nieustannie zaangażowany- trzeba tylko pamiętać, żeby go wezwać. Jest też patron imienny waszego dziecka . Jego wzór powinien być też dla dziecka przykładem, powinien dodawać mu otuch i odwagi, by coraz bardziej kochać Boga i bliźniego.

 

Jesteście też i wy, drodzy rodzice. Wasze dziecko będzie uważnie was obserwowało i od was się uczyło. „Wiara rodzi się ze słuchania” (List do Rzymian 10, 17). Nie można czekać, aż dziecko pójdzie do przedszkola, szkoły, lecz już od początku trzeba je uczyć wiary. Cały rok kościelny ma wiele punktów nawiązujących i wiele do tego okazji.

Rodzice chrzestni nie mogą zapominać, by każdego dnia modlić się za swojego chrześniaka.

Jedno „Ojcze nasz”, musi zawsze mieć miejsce. Pomyślcie o tym podczas wieczornej modlitwie! Nie zapominajcie też o dniu imienin! To nie muszą być drogie prezenty, ale pamięć i życzenia wzmacniające związek miedzy wami.

Wam, drodzy dziadkowie przypada też ważne zadanie do spełnienia, na który musicie mieć czas.

Nabyliście w waszym życiu skarb modlitwy, pieśni, historii biblijnych, przekażcie to teraz dalej…

Macie duże doświadczenie życiowe, opowiadajcie swojemu wnukowi tak dużo, jak tylko możecie.

Idźcie z nim do kościoła, na cmentarz- wtedy on tą srogą będzie przemierzał, jak was już nie będzie tu, kiedy będziecie w wieczności.

Szanowna rodzino! Także wy musicie pomagać i przyczynić się do tego, by z tego dziecka wyrósł dobry chrześcijanin. Im bardziej żyjecie wiarą i dajecie o niej świadectwo, tym lepiej to dziecko będzie wzrastało w wierze i we wspólnocie wierzących.

Drogie siostry i bracia! Tu chodzi o każdego z nas. Każdy zobowiązany jest dawać świadectwo o Chrystusie i Jego kościele.

 

Mój drogi kandydacie do chrztu!

Dzisiaj jest twój wielki dzień, to jest właściwie największy dzień w twoim życiu. Ponieważ za chwilę otrzymasz chrzest święty i wraz z nim także Boża miłość w nieskończonej pełni. Zachowaj ten dar na całe życie, byś mógł pewnego dnia w wiecznej radości cieszyć się razem z Bogiem. Gratuluję ci twoich rodziców, którzy chcą ci w tej drodze towarzyszyć. Gratuluję ci twoich rodziców chrzestnych, którzy chcą pomagać byś był dobrym chrześcijaninem. Gratuluję ci twoich dziadków, którzy chcą z ciebie wykrzesać wszystko co dobre i cię wspierać. Gratuluję naszej wspólnocie, ponieważ każdy chrzest jest dowodem na to, że kościół żyje i ma przyszłość. Czy to nie jest szczęśliwa chwila?!

 

Amen.