Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: O tajemniczym wzroście Królestwa Bożego

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir

Ewangelia według św. Marka 4, 26- 34:

I mówił: Taj jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.

A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszły żniwa.
I mówił: Do czego porównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy?Jest, jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale, gdy zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich warzyw, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie.

I w wielu takich podobieństwach, zwiastował im słowo stosowne do tego, jak mogli słuchać.
A bez podobieństwa, nie mówił do nich. Na osobności zaś, wykładał uczniom swoim wszystko.

Za pomocą przypowieści, Jezus pozwala nam spojrzeć do ukrytego świata Królestwa Bożego.
To królestwo jest zupełnie inne, niż ziemskie królestwa i ma też inne recepty na sukces, – wyjaśnia Christoph Kreitmeir w swojej interpretacji niedzielnej Ewangelii.

Nie od romantyzmu, ale już od setek lat, las był dla Niemców miejscem tęsknoty.
Wypoczynek, potrzeba wycofania się, uzdrawiająca samotność, medytacja i kontemplacja- to i wiele więcej proponuje ta ojczyzna duszy natury.
Las to o wiele więcej, niż tylko faktor gospodarczy, czy zbiór pojedynczych drzew. Tak też nie dziwi, że leśniczy Peter Wohlleben, w 2015 roku napisał bestseller pt. „Tajemnicze życie drzew”. Od tej pory mamy inne spojrzenie na ten zadziwiający, fantastyczny świat, który ukrywa się w naszych lasach.

Od ponad 2000 lat, Jezus poprzez swoje przypowieści, daje nam też spojrzeć do tego niewyobrażalnego, do tej pory ukrywanego Królestwa Bożego, które często odpowiada życiu natury. Aż do dzisiaj, aktualne są jego słowa o pełnym tajemnicy wzroście posianych w ziemię ziaren, także, jeśli wielkie koncerny naturę komercjalizują i wyzyskują, myśląc tylko o zyskach. Jezus mówił wyraźnie: „Z Królestwem Bożym jest tak, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak…”.

Czego człowiek nie próbował, by z natury i z matki ziemi, jeszcze więcej dla siebie wydobyć. Przy czym, ostatecznie, pomimo całego postępu, dotąd nie wie, jak natura ostatecznie działa, że wszystko rośnie.

Ta ukryta, pełna tajemnic i potężna siła natury jest rzeczywiście dobrą przypowieścią dla porównania ukrytej siły Królestwa Bożego pośród naszej codzienności.
Raz poruszone- i, jeśli nawet tak małe, jak ziarno gorczycy- rośnie dzieło Boże i „wypuszcza wielkie gałęzie”.
Pojęcie „Królestwo Boże”, określa dotąd w Biblii to dynamiczne działanie Boga w świecie, w którym przeforsuje się wola Boża.

Przy tym, Królestwo Boże ukazuje się przez miłosierdzie, dobroć i miłość, zupełnie inaczej, niż królestwa wszystkich, innych władców.
TEN, który obwieszcza i przynosi Królestwo Boże, JEZUS, odrzucił każdą formę przemocy i zwyciężył pomimo wszystko. Zasada działania bez przemocy, należy do recepty sukcesu tajemniczego życia Królestwa Bożego. Od nas, będzie tylko wymagane wewnętrzne i zewnętrzne nawrócenie.

Znaki czasu stawiają na zmianę, także, jeśli dzisiejsi władcy, bardziej kierują wstecznie. Zmiany następują wolno, one jednak nie pozwolą tajemnicze wzrastanie zasiewu zatrzymać- Bogu dzięki!