On chyba nie ma na myśli mnie?

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann / Rzym 07.12.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 3, 1- 12:
A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, chodził po pustyni judzkiej i mówił: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówi, wypowiadając te słowa:
Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nastrój końca czasów

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 30.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 29- 44:
A zaraz, po udręce owych dni, słońce się zaćmi a księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebiskie będą poruszone.
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych z czterech stron świata, z jednego krańca nieba, aż po drugi. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 3. Niedzielę Adwentu 2011

Kategoria: Opublikowano: 4 grudnia, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


Na naszym wieńcu adwentowym palą się już trzy świece.
Te trzy świece głoszą dzisiaj:
1. Dla nas samych
2. Dla pokoju
3. Dla ludzi w Betlejem CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 2. Niedzielę Adwentu 2011 w katedrze w Bonn

Kategoria: Opublikowano: 10 listopada, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

Hotele proponują komfortowe pokoje, auta reklamowane komfortową jazdą, meble zapewniają komfortowe siedzenie i odpoczynek itd.
Komfort oznacza wygodę, przyjemność, radość. Na komfort jednak trzeba móc sobie pozwolić.

„Comfort ye”, tak rozpoczyna się „Mesjasz” Hendla, który dzisiejszy tekst czytania ubogacił muzycznie w śpiewie wstępnym.
Comfort ye- w tłumaczeniu znaczy: „Pociesz się!” Można też powiedzieć: Pozwól sobie na komfort pociechy! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 1. Niedzielę Adwentu 2014, W drodze na oczekiwanie Pana

Kategoria: Opublikowano: 10 listopada, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


To jest naprawdę kontrastowy program. Na zewnątrz panuje nastrój adwentowy, pachnie piernikami i grzanym winem. Wiele świateł rozjaśnia noc, wielu uskrzydlają myśli, jak móc czymś obdarować innych. Lecz tu, wewnątrz bardzo poważne słowa. Tu jest mowa o słońcu, które się zamroczy, o księżycu, który już nie świeci i o gwiazdach, które spadają z nieba.
Starotestamentalny prorok wyznaje: Staliśmy się, jak nieczyści ludzie, nasza sprawiedliwość jest, jak brudna szata. Wszyscy jesteśmy, jak zwiędłe liście, nasze winy niosą nas naprzód, jak wiatr. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza 6, 25- 33

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Pastor dr Werner Steinmann
03.12.2017 Kościół Zbawiciela w Vahrendorf

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i wspólnota Ducha świętego, niech będzie
z wami wszystkimi. Amen.
Droga wspólnoto!
Stary rok kościelny skończył się z minioną niedzielą, z Niedzielą Wieczności.
Pożegnaliśmy go i wspominaliśmy wszystkich naszych ukochanych, którzy już od nas odeszli.
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Adwentu rozpoczyna się nie tylko nowy rok kościelny, ale zaczyna się
coś nowego, coś, co nas nastraja na nowo, co pozwala nam patrzeć do przodu, co daje nam
nadzieję na nowe życie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nieoczekiwane spotkanie

Kategoria: Opublikowano: 20 marca, 2019

Autor: Siostra Ursula Hertewich / katholisch.de

Ewangelia św. Łukasza (1,39-45)

 W tym czasie, Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Kiedy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, w jej łonie poruszyło się dzieciątko, a Duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana”. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dlaczego dzisiejsza Ewangelia nie musi wywoływać u nas strachu

Kategoria: Opublikowano: 19 marca, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen/ katolisch. de

Ewangelia według św. Łukasza (21,25-28; 34-36)

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bóg nie melduje się przez Whats App!

Kategoria: Opublikowano: 19 marca, 2019

Autor: Siostra Veronica  Krienen/ katolisch.de

Ewangelia św. Łukasza (3,1-6)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny;  za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,  jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Kazania na Górze

Kategoria: Opublikowano: 13 lutego, 2019

Autor: Pastor dr Werner Steinmann
03.12.2017 kościół Zbawienia w Vahrendorf

Nabożeństwo pożegnalne

Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i wspólnota Ducha świętego będzie teraz z nami wszystkimi. Amen.

Droga wspólnoto!
Wraz z ostatnią niedzielą, niedzielą Wieczności, skończył się stary rok kościelny.
Pożegnaliśmy więc stary rok kościelny, wspominając wszystkich naszych ukochanych, którzy już od nas odeszli. CZYTAJ CAŁOŚĆ