Dlaczego dzisiejsza Ewangelia nie musi nas napawać lekiem

Kategoria: Opublikowano: 19 grudnia, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 01.12.2018
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 21, – 25- 28, 34- 36:
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Komu mogę podarować wiarę?

Kategoria: Opublikowano: 14 grudnia, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Bonn 03.11.2018
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka

Ewangelia wg. św. Marka 12, 28b- 34:
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Tak jak dziecko: Możemy mieć do Boga zaufanie

Kategoria: Opublikowano: 1 grudnia, 2020

Autor: Siostra Jordana Schmidt/ Schwalmtal- Waldniel 04.07.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 11, 25- 30:
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kiedy przychodzi Bóg, zaskakuje nas życie

Kategoria: Opublikowano: 30 października, 2020

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Kolonia 21.12.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 18- 24:
A z narodzeniem Jezusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, zamierzał oddalić ją potajemnie.
A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha świętego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zamiana ról

Kategoria: Opublikowano: 30 października, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann / Rzym 19.10.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1- 8:
Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie wstawać, mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył.
Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: Weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem.
I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Choć Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, ale ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Być bogatym przed Bogiem”- zawsze działa w dwóch kierunkach

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Bonn 03.08.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 13- 21:
I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedź bratu mojemu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.
A On rzekł do niego: Człowieku, któż ustanowi mnie sędzią lub rozjemcą nad wami?
Powiedział też do nich: Baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.
I opowiedział im przypowieść:
Pewnemu bogaczowi, pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Godność w cierpieniu

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 23.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

 


Ewangelia wg św. Łukasza 23, 35b- 43:
Przełożeni zaś, naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym.
Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń, podając mu ocet. I mówiąc: Jeżeli jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.
Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Poza horyzontem, coś jeszcze istnieje

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 28.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 19- 31:
A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem pst przychodziły i lizały jego rany.
I stało się, że żebrak umarł i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy, w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pozwolicie? Mój ukochany Syn!

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Siostra Regina Greefrath ? Essen 11.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego.
Ale Jan mu odmawiał, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Tedy mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Apokalipsy św. Jana 7, 9- 17

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Pastor dr Brigitte Müller
26.12.2017 Wspólnota kościelna w Esslingen- Zollberg

Droga wspólnoto!

Przedwczoraj, w jasełkach oglądaliśmy anioły: w białych szatach, z promiennymi twarzami. No tak, one trochę się wierciły i kręciły, jak to robią dzieci- anioły w jasełkach. Wspólnie śpiewaliśmy: „Gloria in excelsis Deo”. Na parę chwil, wszyscy staliśmy się tu aniołami. Raz na polu pasterskim, raz aniołami Bożymi, które obwieszczały Dobrą Nowinę, że Bóg tak blisko jest wśród nas, tak blisko, że nie mogliśmy sobie tego nawet wymarzyć: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Ewangelia św. Łukasza 2,14). CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Wielkanoc 2013, Wyciągnięta ręka Boga

Kategoria: Opublikowano: 30 września, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

Była jeszcze noc, kiedy wyszliśmy z domu na to nabożeństwo, jak kobiety w poranek wielkanocny w Jerozolimie, które śpieszyły do grobu, by zrobić to, co w godzinę śmierci Jezusa było niemożliwe.
Zastają one pusty grób! Można sobie wyobrazić przerażenie i strach tych kobiet, wręcz słyszy się ich pytania!
To są te same pytania, które nam też cisną się na usta, kiedy nasze dni są zaciemnione, a nasze są ciemniejsze, niż tysiące nocy północnych. Kiedy mączą nas troski o nasze dzieci, kiedy nawiedza nas ciężka choroba, kiedy burzą się nasze związki, kiedy cierpienie i bieda określają naszą codzienność.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: O tajemniczym wzroście Królestwa Bożego

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir

Ewangelia według św. Marka 4, 26- 34:

I mówił: Taj jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.

A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszły żniwa.
I mówił: Do czego porównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Być w związku z Jezusem… ale jak?

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Ojciec Josef Maria Böge

Ewangelia według św. Marka 3, 20- 35:

I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak, iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów, wypędza demony.

I przywoławszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jak szatan może szatana wypędzić? Jeśliby królestwo, samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: Powołanie pomostów łączących

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff

 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 57- 66, 80:

A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna.
I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.
A dnia ósmego, zeszli się, aby obrzezać dziecię, i nadać mu imię ojca jego, Zachariasza.

Na to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwany będzie, Jan. I rzekli do niej: Nie ma nikogo, w twojej rodzinie, kto by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak chce je nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. A wszyscy się zdziwili.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: „Kto jest bez grzechu…”- Jezus kieruje wzrok na ofiarę

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen
(30.03.2019)

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1- 3. 11- 32:

A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział więc im taką przypowieść:
Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, oddaj mi część majątku, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.
A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam, prowadząc rozwiązłe życie, roztrwonił swój majątek. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: Bóg nic nie pozoruje, niczego nie udaje!

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra M. Ursula Hertewich (16.03.2019)

Ewangelia według św. Łukasza 9, 28 b- 36:

Jezus zabrał ze sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić.
A gdy się modlili, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale: mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie.

A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali.
A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, rozłóżmy więc trzy namioty, jeden tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Bóg bez sensacji

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Pastor Christian Olding

Ewangelia według św. Marka 6, 16- 6
I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony, a szli za nim uczniowie jego.
A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło:
Skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana?
I te cuda, które dokonują jego ręce?
Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona?
A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj, u nas? I poruszyli się nim.
A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i
pośród krewnych swoich i w domu swoim. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie 2. Listu do Koryntian 11,18.23b-30  12,6+9-10

Kategoria: Opublikowano: 29 maja, 2019

Autor: Świecki kaznodzieja Christiane Frees- Tillil
04.02.2018 Wspólnota zmartwychwstania Poczdam- Waldstadt

Droga wspólnoto!

Kiedy ja, ponad 30 lat temu działałam w kole młodych, na ustach wszystkich była książka pt.: „Człowiek imieniem Jezus” Geralda Messadie. Była ona dość krytycznie postrzegana. Messadie, napisał tę książkę pt. „Człowiek o imieniu Szaweł”.
Myślałam, że może autor przedstawił tam żywy obraz życia w pierwszym stuleciu po Chrystusie. Zamiast tego, naszkicował on jednak Pawła, jako miernego człowieka, który raczej chce zdobyć uznanie w jeszcze młodej chrześcijańskiej wspólnocie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w Euskirchen 13. Listopada 2016 roku- tydzień wiary 2016

Kategoria: Opublikowano: 29 maja, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Dziekan i kapłan w katedrze w Bonn

Wiedza stwarza wiarę

Kiedyś, wszyscy na lekcjach religii mieliśmy temat „stworzenie”.
Omawialiśmy stworzenie i słuchaliśmy, jak Bóg w 7 dni stworzył świat. Potem, nadszedł dzień, w którym powiedziano nam, że trwało to miliony lat, aż świat przybrał swoją dzisiejsza postać. Żadne 7 dni! Są kościelne obozy, które mówią: Nauka niszczy wiarę. W tym tygodniu, powiemy coś przeciwnego: Wiedza stwarza wiarę. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Księgi Jeremiasza 9, 22- 23

Kategoria: Opublikowano: 10 maja, 2019

Autor: Pastor Michael Heinrich
28.01.2018 Kościół Hülsa w Homberg/ Hülsa

Wprowadzenie do nowej parafii

Amerika First- to jest motto amerykańskiego prezydenta od chwili objęcia przez niego
rządów przed dobrym rokiem,
droga wspólnoto.
Cztery miesiące po wyborach, oczekujemy my, Niemcy, że wkrótce będziemy mieć stabilny
rząd.
Klub sportowy HSV oczekuje, że nowy trener wprowadzi nowe impulsy, zlikwiduje
niepewność w drużynie i doprowadzi ją do sukcesu.
Czego oczekujemy od innych? Być może odpowiednio spontanicznie, że właściwie niewiele. CZYTAJ CAŁOŚĆ