„Być bogatym przed Bogiem”- zawsze działa w dwóch kierunkach

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Bonn 03.08.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 13- 21:
I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedź bratu mojemu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.
A On rzekł do niego: Człowieku, któż ustanowi mnie sędzią lub rozjemcą nad wami?
Powiedział też do nich: Baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.
I opowiedział im przypowieść:
Pewnemu bogaczowi, pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Godność w cierpieniu

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 23.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

 


Ewangelia wg św. Łukasza 23, 35b- 43:
Przełożeni zaś, naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym.
Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń, podając mu ocet. I mówiąc: Jeżeli jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.
Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Poza horyzontem, coś jeszcze istnieje

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 28.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 19- 31:
A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem pst przychodziły i lizały jego rany.
I stało się, że żebrak umarł i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy, w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pozwolicie? Mój ukochany Syn!

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Siostra Regina Greefrath ? Essen 11.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego.
Ale Jan mu odmawiał, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Tedy mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Apokalipsy św. Jana 7, 9- 17

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Pastor dr Brigitte Müller
26.12.2017 Wspólnota kościelna w Esslingen- Zollberg

Droga wspólnoto!

Przedwczoraj, w jasełkach oglądaliśmy anioły: w białych szatach, z promiennymi twarzami. No tak, one trochę się wierciły i kręciły, jak to robią dzieci- anioły w jasełkach. Wspólnie śpiewaliśmy: „Gloria in excelsis Deo”. Na parę chwil, wszyscy staliśmy się tu aniołami. Raz na polu pasterskim, raz aniołami Bożymi, które obwieszczały Dobrą Nowinę, że Bóg tak blisko jest wśród nas, tak blisko, że nie mogliśmy sobie tego nawet wymarzyć: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Ewangelia św. Łukasza 2,14). CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Wielkanoc 2013, Wyciągnięta ręka Boga

Kategoria: Opublikowano: 30 września, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

Była jeszcze noc, kiedy wyszliśmy z domu na to nabożeństwo, jak kobiety w poranek wielkanocny w Jerozolimie, które śpieszyły do grobu, by zrobić to, co w godzinę śmierci Jezusa było niemożliwe.
Zastają one pusty grób! Można sobie wyobrazić przerażenie i strach tych kobiet, wręcz słyszy się ich pytania!
To są te same pytania, które nam też cisną się na usta, kiedy nasze dni są zaciemnione, a nasze są ciemniejsze, niż tysiące nocy północnych. Kiedy mączą nas troski o nasze dzieci, kiedy nawiedza nas ciężka choroba, kiedy burzą się nasze związki, kiedy cierpienie i bieda określają naszą codzienność.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: O tajemniczym wzroście Królestwa Bożego

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir

Ewangelia według św. Marka 4, 26- 34:

I mówił: Taj jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.
A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.

A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszły żniwa.
I mówił: Do czego porównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Być w związku z Jezusem… ale jak?

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Ojciec Josef Maria Böge

Ewangelia według św. Marka 3, 20- 35:

I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak, iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów, wypędza demony.

I przywoławszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jak szatan może szatana wypędzić? Jeśliby królestwo, samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: Powołanie pomostów łączących

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff

 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 57- 66, 80:

A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna.
I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.
A dnia ósmego, zeszli się, aby obrzezać dziecię, i nadać mu imię ojca jego, Zachariasza.

Na to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwany będzie, Jan. I rzekli do niej: Nie ma nikogo, w twojej rodzinie, kto by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak chce je nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. A wszyscy się zdziwili.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: „Kto jest bez grzechu…”- Jezus kieruje wzrok na ofiarę

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen
(30.03.2019)

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1- 3. 11- 32:

A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział więc im taką przypowieść:
Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, oddaj mi część majątku, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.
A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam, prowadząc rozwiązłe życie, roztrwonił swój majątek. CZYTAJ CAŁOŚĆ