Głębokie znaczenie chrztu

Kategoria: Opublikowano: 26 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 08.01.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kiedy Chrzest jeszcze nie był nudny

Kategoria: Opublikowano: 20 marca, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir / katholisch.de

 

Ewangelia św. Łukasza (3,15-16, 21-22)

 Gdy więc, lud oczekiwał w napięciu i wszyscy snuli domysły w sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą, lecz nadchodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała.
On chrzcić was będzie Duchem świętym i ogniem. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Listu do Rzymian 6,19-23

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor dr Karoline Läger- Reinbold (kościół ewangelicko- luterański)

10.08.2004 kościół św. Krzyża w Hannover

 

Nabożeństwo uniwersyteckie

Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem

wziętych z ludzkich stosunków: jak oddawaliście wasze członki na służbę

nieczystości i nieprawości, pogrążając się, tak teraz wydajecie wasze

członki na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia. Kiedy bowiem byliście

niewolnikami grzech, byliście wolni od służby sprawiedliwości.  CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie o Psalmie 91, 11f

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Roland Dürmeier (kościół ewangelicki)

08.01.2017 w kościele ewangelickim w Birstein (Hessen)

Kazanie opiera się na piosence „I live my life”- Robbie Williamsa

 

W ubiegły czwartek, podczas jazdy na rynek

w radiu znowu usłyszałem tę piosenkę.

Lubię podczas jazdy autem słuchać muzyki.

Wtedy słucham bardziej uważniej niż w domu,

kiedy robię przy tym innych rzeczy.

Kiedy słuchałem tej piosenki,

Wtedy pomyślałem,

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na temat chrztu wg. Listu do Rzymian 6,3-8

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Joachim Wolff

26.06.2006 w Büderich

 

Droga wspólnoto!

Apostoł Paweł około 56 r. po Chrystusie napisał do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie list z Grecji. List ten został nam przekazany i w Nowym Testamencie czytamy:

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie- jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na temat chrztu według Księgi Jeremiasza 23,16-29

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Thomas Röder

18.06.2006 ewangelicko-metodystyczny kościół w Crottendorf i Annaberg- Buchholz

 

Droga wspólnoto!

 

W tym nabożeństwie przeżywamy wielką radość z tego powodu, że rodzice przynieśli swoje dziecko do chrztu i dziecko to oddają w ręce Tego, który podarował jemu życie i chce być na zawsze jego Panem i Zbawcą. Dlatego też On, wielki i święty Bóg sam stał się człowiekiem dla naszego dobra w swoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 7,31-37

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Superintendentka Isolde Böhm (kościół ewangelicki)

30.08.2009

Nabożeństwo wspólnotowe z obrzędem chrztu

 

W metrze, całkiem normalnego popołudnia nagle zrobiło się zamieszanie: Hej, nie tak dużo- odgłos wsysania- ty już nie wiesz co robisz- znowu odgłos wciągania czegoś przez nos i troje młodocianych, którzy się narkotyzują. Dziewczyna mówi, że boli ją głowa, chłopiec odpowiada: mówiłem ci przecież…Przesiadam się do innego metra, które wolno podjeżdża na peron. Drobnymi kroczkami starszy mężczyzna śpieszy do pociągu. Kiedy już dobiega do drzwi wagonu, wydaje okropny krzyk, krzyk pełen strachu. Ucisza się dopiero w wagonie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Łukasza 15,1-7

Kategoria: Opublikowano: 25 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Esther Sauer

28.06.2009 w ewangelickim kościele centralnym w Heilbronn- Böckingen

Nabożeństwo w niedzielny poranek z trzema chrztami

 

Zagubiona owca

Droga wspólnoto!

Szukać i znaleźć- co spontanicznie przychodzi nam na myśl?

Być może znacie to:

Gdzie znowu położyłem swoje klucze? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Łukasza 15, 1-7 Zaginiona owca

Kategoria: Opublikowano: 25 kwietnia, 2018

Autor: Pastor na emeryturze Peter Berner (kościół ewangelicki)

21.06.2015 kościół św. Tomasza w Ebingen

Nabożeństwo z obrzędem chrztu

 

Trzy opowiadania

 

Sentencja chrztu: Psalm 91,11

(10- letnia dziewczynka Monika z 4 klasy szkoły podstawowej wyraziła życzenie, by się ochrzcić. Po obrzędzie koleżanki i koledzy z klasy śpiewają jej i składają życzenia. Między czasie śpiewa chór Gospel do, którego należy mama Moniki).

  CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Listu do Efezjan 2,17-22

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Marco Voigt (kościół ewangelicko- luterański)

13.06.2010 kościół św. Michała w Nienburg (Weser)

Nabożeństwo główne z obrzędem chrztu

 

Droga wspólnoto i dzisiaj szczególnie droga Celine oraz wszyscy, którzy jej towarzyszą.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Dziejów Apostolskich 8,26-39

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Pastor w stanie spoczynku Hans Uwe Hüllweg

23.07.2006

Nagroda za kazanie 2006 za „Najpiękniejsze kazanie na temat chrztu”.

Nabożeństwo chrzcielne, w którym będą ochrzczone noworodki, małe dzieci i dorośli.

 

Droga wspólnoto!

Tak szybko rzadko ktoś zostaje ochrzczony. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Krótkie rozważanie na temat chrztu

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Susanne Schrader

W liście do ewangelickiej wspólnoty kościoła w Bad Godesberg

Jestem ochrzczony

Przed początkiem życia człowieka stoi wielkie Boże „Tak”. Bóg mówi do nas: „Ja ciebie człowieku chciałem. Ciebie oryginalnego i niepowtarzalnego powołałem do życia”.To „Tak” jest bardzo widoczne w sakramencie chrztu, do którego zachęcił nas sam Jezus Chrystus.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Dziejów Apostolskich 17,22-28a

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Pastor dr Karoline Rittberger-Klas (kościół ewangelicki)

04.05.2014 w Tübingen- Weilheim

Nabożeństwo z obrzędem chrztu

 

Droga wspólnoto!

Paul został właśnie ochrzczony w imię Boga w Trójcy Jedynego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Jana 11,1-45

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Burkhard Müller (kościół ewangelicki)

27.09.2009 w ewangelickim kościele Trójcy w Bonn- Endenich

 

My nie znamy Jego imienia.

Tradycyjnie nazwany został Jan.

Jaki miał zawód, tego też nie wiemy.

W swoim sercu czuł się teologiem.

I kaznodzieją CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Łukasza 3,15-16.21-22

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Pracownik sezonowy, kapłan dr Andreas Knapp (kościół rzymsko- katolicki)

13.01.2014 parafia katolicka św. Marcina w Lipsku- Grünau

W Święto Chrztu Pana 2013

 

Należę do wspólnoty „Małych Braci Ewangelii”. Zgodnie z naszą regułą zakonu żyjemy z prostej pracy. Teraz pracuję jako robotnik sezonowy w branży wysyłkowej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Izajasza 41,1-3

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Kapłan dr Josef Hernoga (kościół rzymsko- katolicki)

06.04.2015 w Rosstal

Chrzest Eliasza: imię jako program

 

Pierwsze pytanie, które w imieniu kościoła wam, drodzy rodzice

Tamaro i Reinhardzie przy drzwiach wejściowych postawiłem, brzmiało:

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemowa na temat chrztu

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Msgr. Ludwig Gschwind

Drodzy rodzice!

To jest szczęśliwa chwila. Wasze dziecko może otrzymać chrzest święty. Przekazujecie jemu największy dar, jaki można człowiekowi dać na drogę życia. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie o „Bożym dowodzie osobistym”

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Matthias Dreier

07.06.2009 kościół św. Jana w Bielefeld- Quelle

 

Nabożeństwo z obrzędem chrztu i chrzestnymi z kościoła ewangelickiego i katolickiego

 

Kto z was ma dzisiaj przy sobie dowód osobisty? Nie ma problemu, tu w kościele na nabożeństwie nie jest on konieczny. Ale dla tych, którzy dzisiaj przystępują do wyborów europejskich- jest on konieczny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji chrztu konfirmantów Juliana, Rasmusa, Kena i Jannisa

Kategoria: Opublikowano: 17 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Christian Butt

18.12.2005 kościół św. Gabriela w Hamburgu- Volksdort

 

Drodzy nowo ochrzczeni,

droga wspólnoto!

 

Przed kilkoma dniami omalże nie spowodowałem wypadku. Powodem tego był olbrzymi plakat, który mnie bardzo zafascynował. Na tym plakacie wielkimi literami było napisane: „Ty jesteś Deutschland!”. Nie było wątpliwości, to „ty”- odnosiło się do mnie. Pełen zaskoczenia i wątpliwości pytałem, co ten plakat chciał mi właściwie powiedzieć? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wprowadzenie do chrztu według Ewangelii św. Mateusza 28,18-20 i Listu do Rzymian 6,3-14

Kategoria: Opublikowano: 8 grudnia, 2017

Autor: Pastor dr Christoph Burba

Wprowadzenie do chrztu według Ewangelii św. Mateusza 28,18-20 i Listu do Rzymian 6,3-14

 

17.12.2005 nabożeństwo z obrzędem chrztu noworodka w kościele Przebaczenia w Riesenbeck

 

Jezus Chrystus przemówił tymi słowami: „Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem. A oto Ja jestem- z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Ewangelia św. Mateusza 28,18-20).

  CZYTAJ CAŁOŚĆ