Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Pokarm dla serca

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor:  Siostra Veronica Krienen

 

Ewangelia według św. Jana 6, 24- 35:

Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa, ani jego uczniów, wsiedli na łodzie i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa.

A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś?
Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie, dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.

Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy; na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana na temat: Czego rzeczywiście potrzebujemy do naszego życia?

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Ojciec Josef Maria Böge

Ewangelia według św. Jana 6,1-15
Potem Jezus odszedł na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. A szło za nim
mnóstwo ludzi, bo widzieli cuda, które czynił na chorych.
Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swymi.
A była blisko Pascha, święto żydowskie.
A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi doń, rzekł do Filipa: Gdzie
kupimy chleb, aby mieli, co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę; sam bowiem
wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy dla nich
chleba, choćby tylko każdy odrobinę otrzymał. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Święty dzień trzech cudów

Kategoria: Opublikowano: 20 marca, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen/ katolisch. de
 

Ewangelia według św. Jana (2,1-11)

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.  Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”.  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.  Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Jana4,46-54

Kategoria: Opublikowano: 7 marca, 2019

Autor: Christof  Voit
22.01.2017 Kościół św. Jana, Meissen

Drogie siostry i bracia!

Jan przedstawia nam dzisiaj robiącą wrażenie historię cudu. On opowiada ją chrześcijanom swojej wspólnoty „by uwierzyli”, sam to tak uzasadnił. Dlatego on opowiada ją inaczej, niż Mateusz w Ewangelii o setniku z Kafarnaum. Jan, wszystkie wydarzenia z życia Jezusa widzi z perspektywy największego cudu, zmartwychwstania. U niego Jezus mówi i działa, jako zmartwychwstały.Podczas czytania, czuje się, jak Janowi serce płonie z tego powodu, że Bóg uratował Jezusa od śmierci, że Jezus jest Panem wszystkich Panów, jedyną władzą, która się liczy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ