Jezus woła z drzewa „wstyd”

Kategoria: Opublikowano: 8 października, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 02.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 1- 10:
I wszedłszy do Jerycha, przechodzi przez nie.
A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz z powodu tłumu nie mógł, gdyż był małego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał iść.
A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zmiana może napawać lękiem!

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hannover 07.03.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza (17,1-9)


Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1- 9:
A po sześciu dniach bierze ze sobą Jezus Piotra i Jakuba, brata jego i prowadzi ich na osobność na wysoką górę.
I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego, jak słońce, a szaty jego stały się białe, jak światło.
I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Nie bronić z lękiem Chrystusa, który stał się chlebem

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen

Ewangelia według św. Marka 2, 23- 28 i 3, 1- 6:

I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli zrywać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią a sabat to, czego czynić nie wolno?

A on im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno było spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Głos dobrego pasterza

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir

 

Ewangelia według św. Jana 10, 11- 18:

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, a one mnie znają. Jak Ojciec mnie zna, a Ja znam Ojca i życie swoje oddaję za owce. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Spojrzeć złemu w oczy

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Salome Zeman

Ewangelia według św. Marka 7, 1- 8. 14- 15. 21- 23:

I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z jego uczniów jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi.- Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk.

A po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą; ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak: obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. –

Zapytali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, tylko jedzą chleb nie umytymi rękami?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 1,1-8

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Dr med. Udo Niedergerke
10.12.2017 Cella, kościół św. Benedykta

Kazanie podyktowane impulsem

Drogie siostry i bracia, droga wspólnoto!

To, że jako osoba świecka mogę dzisiaj głosić Słowo Boże, nie jest takie oczywiste nawet po II soborze watykańskim. Dlatego moją mowę spowodowaną impulsem potraktujcie, jako kazanie. Dziękuje za zaproszenie, cieszę się, że mogę tu, w tym szczególnym miejscu zabrać głos. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 1,15

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Pastor Jan- Peter Graap
20.08.2017 ewangelicka wspólnota w Hanowerze

Nabożeństwo telewizyjne

Droga wspólnoto!

Czy znacie świętą „Impatientia”, świętą niecierpliwość? Ta osobliwa święta trzyma wielu w garści, także i mnie. Ona mówi, że wszystko powinno odbywać się szybko.

Tak, zatem, zamawiam z samochodu na szybko obiad. Podróżuję z szybkością 250 km/h przez kraj. Jedno kliknięcie myszką, a potem, bardzo proszę, najpóźniej jutro przychodzi do domu moja zamówiona książka! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Daniela 10,19

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Pastor Martin Braukmann
10.02.2018 Mappach

Śmiertelny wypadek

Zmarły był 49 letnim mężczyzną, stanu wolnego, zginął w wypadku samochodowym.

Szanowna rodzino N.N., drodzy krewni i przyjaciele N.N., drodzy goście.

„Czy już słyszałeś?” Złe wiadomości rozchodzą się bardzo szybko. Z wielkim zdumieniem i oszołomieniem przyjęta została wiadomość o śmierci waszego syna i brata. Wiadomość ta zaskoczyła. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Rodzaju 3,1-19

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Wikariusz Philipp Stolz
05.03.2017 Kościół „Jubilate” w Waldperlach

CZŁOWIEKU, GDZIE JESTEŚ?!

„Człowieku, gdzie jesteś?!- Bóg znowu woła.
Adam słyszy go dobrze, chociaż wolałby nie słyszeć. Adam wstrzymuje oddech i mocno przywiera do drzewa, za którym się ukrywa. Jego włosy sterczą, on drży na całym ciele. Czy to zimny, wieczorny wiatr sprawia, że cały się trzęsie? Czy to zdenerwowanie? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na temat „Co wart jest człowiek?”

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Kaznodzieja świecki Hugo Gansimayer (kościół ewangelicko- wolno-kościelny)

19.03.2016 we wspólnocie ewangelicko- wolno- kościelnej w Landshut

 

Co wart jest człowiek?

 To, co dla Australijczyka Pip Joyce było zupełnie zrozumiałe, dla innych było bardzo dziwne i niezrozumiałe. Kiedy jedna z jego rybek, karaś złoty, złota rybka George, cierpiała na nowotwór- on opłacił drogą operację, by ją od tego uwolnić.

Dla niektórych był to obłęd. Złota rybka w Australii kosztuje 2 dolary 95 centów. Pip musiał wysłuchać niejednej krytyki. Za 300 dolarów, które musiał zapłacić w klinice, można było przecież uratować dziecko w Afryce. CZYTAJ CAŁOŚĆ