Jezus ma do nas zaufanie

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann / Rzym 08.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13- 16:
Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?
Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Wy jesteście światłością świata; nie ukryje się miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czy Słowo Boże jest jeszcze czymś szczególnym?

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt 04.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg św. Jana 1, 1- 5, 9- 14:
Na początku było Słowo, a Słowo było w Bogu, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zaskakująca propozycja

Kategoria: Opublikowano: 18 sierpnia, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Kellenried koło Ravensburga 02.05.2020

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana (10,1-10):

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ten, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto, zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu i po imieniu owce swoje woła i wyprowadza je. Gdy wszystkie wypuści, idzie przed nimi, zaś owce idą za nim, gdyż znają jego glos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im powiedział. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza (9,36-10,8)

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: ojciec Philipp König
Frankfurt nad Menem- 13.06.2020

Uzdrowienie? Tego sami koniecznie też potrzebujemy!

Ewangelia wg św. Mateusza 9,36-38- 10,1-11: ·A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście, więc Pana, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.

I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A to są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem i Andrzej, brat jego i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Zgromadzeni, by być razem.

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen

Ewangelia św. Marka 6, 30- 34
I zeszli się apostołowie u Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
I rzekł im: Wy, sami idźcie na osobność, na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Albowiem
tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
Odpłynęli więc na łodzi w ustronne miejsce. Ale widziano ich odpływających i poznało ich
wielu i pieszo, ze wszystkich miast tam się zbiegli i ich wyprzedzili.
I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, że byli, jak owce niemające
pasterza i począł ich nauczać wielu rzeczy. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Jak swoich współbraci mogę nakłonić do nawrócenia?

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen

Ewangelia św. Marka 3,7-13
Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami
nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę, oprócz laski, – ani chleba, ani torby
podróżnej, ani monet w trzosie. Lecz, by obuli sandały i nie wdziewali dwu sukien.
I mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia
stamtąd. A jeśli, w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć, ani słuchać, wyjdźcie
stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg na świadectwo przeciwko nim. CZYTAJ CAŁOŚĆ