Jezus ma do nas zaufanie

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann / Rzym 08.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13- 16:
Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?
Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Wy jesteście światłością świata; nie ukryje się miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jezus woła z drzewa „wstyd”

Kategoria: Opublikowano: 8 października, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 02.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 1- 10:
I wszedłszy do Jerycha, przechodzi przez nie.
A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz z powodu tłumu nie mógł, gdyż był małego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał iść.
A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Niewiarygodne, ale prawdziwe

Kategoria: Opublikowano: 8 października, 2020

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt 21.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1- 13:
Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętności.
I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.
I rzekł zarządca do siebie samego:
Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby przyjęli mnie do domów swoich, kiedy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna i rzekł do pierwszego: Ile winieneś panu memu? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czar początku

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 25.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Łukasza 4, 12- 23:
A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwieziono, usunął się do Galilei.
I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu Krain Zebulona i Naftalego.
Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:
Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysnęła jasność.
Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Opamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Godność w cierpieniu

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 23.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

 


Ewangelia wg św. Łukasza 23, 35b- 43:
Przełożeni zaś, naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym.
Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń, podając mu ocet. I mówiąc: Jeżeli jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.
Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pozwolicie? Mój ukochany Syn!

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Siostra Regina Greefrath ? Essen 11.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego.
Ale Jan mu odmawiał, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Tedy mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przeciwko schematycznemu myśleniu

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Siostra Regina Greefrath / Essen 21.03.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana 9,1-41


Ewangelia wg św. Jana 9, 1- 41:
A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że ślepym się narodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz oby się na nim objawiły dzieła Boże.
Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.
Póki jestem, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i błoto to nałożył na oczy ślepego. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zmiana może napawać lękiem!

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hannover 07.03.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza (17,1-9)


Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1- 9:
A po sześciu dniach bierze ze sobą Jezus Piotra i Jakuba, brata jego i prowadzi ich na osobność na wysoką górę.
I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego, jak słońce, a szaty jego stały się białe, jak światło.
I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Hosanna” w czasach koronawirusa?

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 04.04.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza (21,1-11)

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 1- 11:
A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je.
A jeśliby wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego:
Powiedzcie córce syjońskiej: CZYTAJ CAŁOŚĆ

U Jezusa znajdziemy spełnienie naszej tęsknoty

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir / Ingolstadt 14.03.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg św. Jana (4, 5- 15, 19- 26, 39, 40- 42)
Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi, Józefowi.
A była tam studnia Jakuba, Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy studni; było to około szóstej godziny.
Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Uczniowie jego, bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności.
Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę o wodę? (Żydzi, bowiem nie obcują z Samarytanami). CZYTAJ CAŁOŚĆ