Miłość- przemyślenia o zużytym i wyświechtany słowie

Kategoria: Opublikowano: 11 stycznia, 2021

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Kolonia 18.05.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 13, 31- 33a, 34- 35:
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wybierać lepsze

Kategoria: Opublikowano: 19 grudnia, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hannover 20.07.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 10, 38- 42:
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wyzwanie i moc, siła w kochaniu swoich nieprzyjaciół

Kategoria: Opublikowano: 25 listopada, 2020

Autor: Siostra Jordana Schmidt Schwalmtal- Waldniel 22.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 5, 38- 48:
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Amor non calculat- Miłość nie kalkuluje?

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 14.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 15- 32:
A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten, grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział im więc taką przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? […]Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Amor non calculat- Miłość nie kalkuluje?

Kategoria: Opublikowano: 13 października, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 14.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 15- 32:
A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten, grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział im więc taką przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? […]Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Poza horyzontem, coś jeszcze istnieje

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 28.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 19- 31:
A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem pst przychodziły i lizały jego rany.
I stało się, że żebrak umarł i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy, w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Co za miłość

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Siostra Anne Kurz
Venne koło Münster 6.06.2020


Ewangelia św. Jana 3,16- 18:

Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat zbawić.
Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu na podstawie 1. Listu św. Jana 4, 12

Kategoria: Opublikowano: 4 grudnia, 2019

Autor: Pastor Rudolf Albrecht
13.05.2017 Kościół św. Michała w Hamburgu


Ślub
Droga B., drogi S.!

Na swoją sentencję ślubną wybraliście fragment z 1. Listu św. Jana:
Boga nigdy nikt nie widział.
Kiedy nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas,
a miłość jego doszła w nas do doskonałości.
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu

Kategoria: Opublikowano: 4 grudnia, 2019

Autor: Pastor K- Christian Ellgaard, duszpasterz chorych
13.05.2017 Kościół w Stiepler koło Bochum

Rodzina pana młodego jest znana głoszącemu to kazanie. W rodzinie było wiele przypadków śmierci, choroby i załamań życiowych. Panna młoda jest katoliczką.

Do tej przemowy został przygotowany kamień (cegła), która na bokach została ścięta. Ta cegła została zapakowana i zawiązana wstążką, jako prezent.

Droga T., drogi M.!
Drodzy rodzice, rodzino, przyjaciele,
wszyscy, którzy przybyliście na ten ślub! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie ślubne na podstawie Ewangelii św. Jana 15, 12- 17

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Kapłan Michael Schmitt
09.07.2016 Kościół św. Leonharda w Wülfingen
Kazanie ślubne na podstawie Ewangelii św. Jana 15, 12- 17

Ślub
„Kto kocha, ten pozwala drugiemu być takim, jakim on jest, jakim był i jakim będzie”.
„Ty patrzysz na mnie i ja idę z tobą.
I ten moment, on jest wieczny.
Tu świeci słońce, tu śmieje się życie.
Tu ożywia się moje serce, ja chcę ci je dać.
Ja chcę cię nieść, chcę cię kochać. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 2, 1- 12

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Pastor Irene Engel
13.08.2016 Kościół Marii Panny, Esslingen

Ślub
Droga paro młodych, drodzy rodzice i droga rodzino,
drodzy przyjaciele i droga wspólnoto!
Nadszedł zatem ten wielki dzień, wielka uroczystość, w której wszyscy powinni zobaczyć: My
należymy do siebie i chcemy swoje życie, aż do końca naszych dni spędzić razem.
Przy tym, wy obydwoje pokonaliście już spory kawałek tej drogi: 12 lat! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie ślubne na podstawie Ewangelii św. Jana 6, 1- 13

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Pastor dr Andre Golob
24.06.2017 Kościół starokatolicki w parafii Rosenheim

Dzielenie się czyni bogatym!
Droga młoda paro,
drodzy goście weselni,
drodzy przyjaciele i bracia w Chrystusie!
Kiedy powiedziałem mojej żonie, który urywek z Biblii wybrałem na dzisiejszy ślub,
popatrzyła na mnie trochę zdziwiona. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu na podstawie Ewangelii św. Jana 16, 22

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Pastor Bettina von Kienle
17.05.2014 Katolicka kaplica św. Mikołaja

Ślub (ekumeniczny)
Droga młoda paro,
drodzy goście weselni!
„Wasze serce się rozraduje,
a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (Ew. św. Jana 16,22).
To zdanie wydaje się prawie za piękne, by mogło być prawdziwe, ponieważ my wiemy, jak
bardzo na tym świecie zagrożone są szczęście i radość. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu na podstawie Ewangelii św. Marka 4, 35- 41

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Diakon Horst Dany
18.07.2017 Bazylika św. Kastora, Koblenz

Droga Michele, drogi Danielu!
W naszej przedślubnej rozmowie powiedzieliście, że wybór pasującego tekstu biblijnego,
zostawiacie mnie. Teraz, być może jesteście zaskoczeni i zastanawiacie się, jaki związek ma
ten tekst „Uciszenie burzy na jeziorze” z waszym ślubem, waszym małżeństwem?
Statek, morze, burza, niebezpieczeństwo, strach, mała wiara i ratunek. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu na podstawie 1. Listu do Koryntian 16, 14

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Pastor Julia Atze
24.06.2017 Kościół św. Michała, Hamburg


Imiona pary młodej będą zastąpione przez „Pani” i „Pan”.

Droga Pani, drogi Panie!

Nadszedł wasz wielki dzień! Zdenerwowanie, cały przedsmak radości, które towarzyszyły wam w ostatnich dniach i tygodniach, teraz powoli już odchodzą i zamieniają się w radość i szczęście: wy doszliście, aż tu- do kościoła. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Miłość to…? Praca!

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Ojciec Philipp König

Ewangelia według św. Jana 15, 9- 17:

Jak mnie Ojciec umiłował, tak Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej!

Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w mojej miłości, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

To wam powiedziałem, aby radość moja była w was, i aby radość wasza była zupełna.
Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
Większej miłości nikt nie ma nad tą, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Miłość- myśli na temat zużytego odrzuconego słowa

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen (18.05.2019)

Ewangelia według św. Jana 13, 31- 33, 34- 35:

A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim. Jeśli bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi.

Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza na temat: Kochać, nawet jeśli to boli

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Ojciec Philipp König

Ewangelia według św. Łukasza 6, 27- 38:

Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą.
Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw drugi, a temu, kto ci zabierze płaszcz i sukni nie odmawiaj.
Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu.
A, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu na podstawie Listu św. Pawła do Kolosan 3,12-15

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Pastor Uwe Sundermann
17.09.2016 Kościół św. Kiliana w Lügde

Ślub
Sentencja ślubna:
„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży,
święci i umiłowani,
w serdeczne współczucie, w dobroć,
pokorę, łagodność i cierpliwość.
Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem,
jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu:
jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest
spójnią doskonałości. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji ślubu na podstawie Listu do Kolosan 3,12-14

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Regina Groot Bramel
13.07.2016, nabożeństwo pod gołym niebem w Eschenburg

Ślub
Droga młodo paro,
droga rodzino i przyjaciele,
droga wspólnoto!
Szata zdobi człowieka! Każdy to wie, kto nie raz stał przed szafą i nie wiedział, co
odpowiedniego powinien włożyć na te okazję. Przy całej tolerancji i pomimo wszystkich
smaków i gustów, istnieją konwencje, z którymi nie można się nie liczyć. CZYTAJ CAŁOŚĆ