O tęsknocie Boga

Kategoria: Opublikowano: 29 maja, 2021

Autor: Siostra Regina Greefrath/ Essen- 02.01.2021
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 1, 1- 18:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bądź… szczery! Czysty!

Kategoria: Opublikowano: 29 maja, 2021

Autor: Stephan Wahl/ Bonn- 03.07.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 10, 1- 12, 17- 20:
Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Poszukiwani apostołowie

Kategoria: Opublikowano: 21 marca, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn- 24.06.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 10, 26- 33:
“Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czar początku

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 25.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Łukasza 4, 12- 23:
A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwieziono, usunął się do Galilei.
I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu Krain Zebulona i Naftalego.
Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:
Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysnęła jasność.
Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Opamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Prawda istnieje!

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Kapłan Christian Olding


Ewangelia według św. Jana 17, 6a, 11b- 19:

Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata.

Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś i strzegłem i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo.

Ale teraz idę do ciebie i mówię to światu, aby mieli w sobie moją radość w pełni.
Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza na temat: Powołany dla świata

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra M. Salome Zeman

 

 Ewangelia według św. Mateusza 28, 16- 20:

A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał.
I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: Powołanie pomostów łączących

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff

 

Ewangelia według św. Łukasza 1, 57- 66, 80:

A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna.
I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.
A dnia ósmego, zeszli się, aby obrzezać dziecię, i nadać mu imię ojca jego, Zachariasza.

Na to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwany będzie, Jan. I rzekli do niej: Nie ma nikogo, w twojej rodzinie, kto by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak chce je nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. A wszyscy się zdziwili.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Zgromadzeni, by być razem.

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen

Ewangelia św. Marka 6, 30- 34
I zeszli się apostołowie u Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
I rzekł im: Wy, sami idźcie na osobność, na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Albowiem
tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
Odpłynęli więc na łodzi w ustronne miejsce. Ale widziano ich odpływających i poznało ich
wielu i pieszo, ze wszystkich miast tam się zbiegli i ich wyprzedzili.
I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, że byli, jak owce niemające
pasterza i począł ich nauczać wielu rzeczy. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Jak swoich współbraci mogę nakłonić do nawrócenia?

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen

Ewangelia św. Marka 3,7-13
Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami
nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę, oprócz laski, – ani chleba, ani torby
podróżnej, ani monet w trzosie. Lecz, by obuli sandały i nie wdziewali dwu sukien.
I mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia
stamtąd. A jeśli, w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć, ani słuchać, wyjdźcie
stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg na świadectwo przeciwko nim. CZYTAJ CAŁOŚĆ