Amor non calculat- Miłość nie kalkuluje?

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 14.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 15- 32:
A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten, grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział im więc taką przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? […]Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Amor non calculat- Miłość nie kalkuluje?

Kategoria: Opublikowano: 13 października, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 14.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 15- 32:
A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten, grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział im więc taką przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? […]Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Niewiarygodne, ale prawdziwe

Kategoria: Opublikowano: 8 października, 2020

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt 21.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1- 13:
Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętności.
I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.
I rzekł zarządca do siebie samego:
Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby przyjęli mnie do domów swoich, kiedy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna i rzekł do pierwszego: Ile winieneś panu memu? CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Być bogatym przed Bogiem”- zawsze działa w dwóch kierunkach

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Bonn 03.08.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 13- 21:
I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedź bratu mojemu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.
A On rzekł do niego: Człowieku, któż ustanowi mnie sędzią lub rozjemcą nad wami?
Powiedział też do nich: Baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.
I opowiedział im przypowieść:
Pewnemu bogaczowi, pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 15. Niedzielę roku kościelnego A, 2017 na podstawie przypowieści o siewcy (Ew. św. Mateusza 13, 1-9)

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


Jesteśmy siewcami, a miasto rolą.

Przypowieść o siewcy, pasuje właściwie do tych tygodni, w których wszystko bogate jest w owoce. Jednocześnie, to Boże słowo spotyka nas w sytuacji odejścia. Ta niedziela jest ostatnią niedzielą tu, w katedrze (katedra poddana będzie gruntownej renowacji).
Co ta przypowieść mówi nam w tej sytuacji. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Lepsza od chmury danych: siła korzenia winnego krzewu Autor: Siostra Birgit Stollhoff

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff

Ewangelia według św. Jana 15, 1- 8:

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.
Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

Wy, jesteście już czyści dla słowa Bożego, które wam głosiłem; Trwajcie we mnie, a Ja w was.
Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: „Kto jest bez grzechu…”- Jezus kieruje wzrok na ofiarę

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen
(30.03.2019)

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1- 3. 11- 32:

A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział więc im taką przypowieść:
Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, oddaj mi część majątku, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.
A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam, prowadząc rozwiązłe życie, roztrwonił swój majątek. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: Trochę nawrócenia, nie istnieje!

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Christine Klimann

Ewangelia według św. Łukasza 13, 1- 9:

W tym samym czasie, przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew piłat pomieszał z ich ofiarami.
I odpowiadając rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami, niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których spadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami, niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę?
Bynajmniej powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Dlaczego dwie małe monety, warte są więcej, niż wielkie bogactwo.

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Salome Zeman

Ewangelia według św. Marka 12, 38- 44:

I mówił w nauczaniu swoim: Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia. I pierwsze krzesła w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach.

Którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą; tych spotka szczególnie surowy wyrok.

A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało.

Przyszła też jedna, uboga wdowa i wrzuciła dwie, drobne monety, to tyle, co jeden grosz.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Ewangelii św. Marka 12,41- 44

Kategoria: Opublikowano: 28 marca, 2019

Autor: Biskup- senior Klaus Wollenweber
19.03.2017 Kościół św. Krzyża, Bonn

Droga wspólnoto!

Mała scena na obrzeżach świątyni w Jerozolimie. Tu, wydarza się coś, co nie ma szczególnego znaczenia. Nie chodzi tu o żadne wielkie wydarzenie czy cud. To jest scena z Ewangelii św. Marka, która w obliczu, następnie opowiedzianego wydarzenia, szybko zejdzie na drugi plan. Bowiem, bezpośrednio po tym, zostanie powiedziane, że Jezus został zdradzony, wzięty do więzienia, wyśmiany, wyszydzony, oskarżony i powieszony na krzyżu. Jednakże, ten mały epizod przy świątyni, został w przekazie pra-wspólnoty uznany za ważny, dlatego został nam przekazany. CZYTAJ CAŁOŚĆ