Wciąż to okropne wymądrzanie się

Kategoria: Opublikowano: 22 stycznia, 2021

Autor: Brat Martin Koch/ Bonn 06.11.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 22, 27- 38:
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jak mam się modlić, kiedy już nie mogę się modlić?

Kategoria: Opublikowano: 19 stycznia, 2021

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt 27.07.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 11, 1- 13:
Kiedyś w jakimś miejscu modlił się. Gdy skończył, któryś z uczniów odezwał się do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów”. Rzekł im: „Gdy się modlicie, mówcie: „Ojcze, niech imię Twoje będzie święcone, niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego daj nam każdego dnia. Przebacz nam nasze grzechy, bo i sami odpuszczamy każdemu, kto względem nas jest winowajcą. I na próbę nas nie wystawiaj””. 

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Błogosławiony, kto zyskał orientację

Kategoria: Opublikowano: 1 grudnia, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Kellenried koło Ravensburg 11.07.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 13, 1- 23:
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Co skrywa się pod bruzdami codzienności

Kategoria: Opublikowano: 1 grudnia, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hannover 25.07.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 13, 44- 52:
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

O nieprzewidywalności własnego serca

Kategoria: Opublikowano: 25 listopada, 2020

Autor: Siostra Veronica Krienen / Kolonia 18.07.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 13, 24- 43:
Inną przypowieść im przedłożył: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bezwzględne wyprzedzanie nie ma już sensu

Kategoria: Opublikowano: 9 listopada, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn- 24.08.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 13, 22- 30:
Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam»; lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości».

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Amor non calculat- Miłość nie kalkuluje?

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 14.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 15- 32:
A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten, grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział im więc taką przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? […]Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Amor non calculat- Miłość nie kalkuluje?

Kategoria: Opublikowano: 13 października, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 14.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 15- 32:
A zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten, grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział im więc taką przypowieść:
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? […]Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Niewiarygodne, ale prawdziwe

Kategoria: Opublikowano: 8 października, 2020

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt 21.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1- 13:
Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętności.
I przywoławszy go, rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać.
I rzekł zarządca do siebie samego:
Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby przyjęli mnie do domów swoich, kiedy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna i rzekł do pierwszego: Ile winieneś panu memu? CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Być bogatym przed Bogiem”- zawsze działa w dwóch kierunkach

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Bonn 03.08.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 13- 21:
I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedź bratu mojemu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.
A On rzekł do niego: Człowieku, któż ustanowi mnie sędzią lub rozjemcą nad wami?
Powiedział też do nich: Baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.
I opowiedział im przypowieść:
Pewnemu bogaczowi, pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 15. Niedzielę roku kościelnego A, 2017 na podstawie przypowieści o siewcy (Ew. św. Mateusza 13, 1-9)

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


Jesteśmy siewcami, a miasto rolą.

Przypowieść o siewcy, pasuje właściwie do tych tygodni, w których wszystko bogate jest w owoce. Jednocześnie, to Boże słowo spotyka nas w sytuacji odejścia. Ta niedziela jest ostatnią niedzielą tu, w katedrze (katedra poddana będzie gruntownej renowacji).
Co ta przypowieść mówi nam w tej sytuacji. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Lepsza od chmury danych: siła korzenia winnego krzewu Autor: Siostra Birgit Stollhoff

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff

Ewangelia według św. Jana 15, 1- 8:

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.
Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

Wy, jesteście już czyści dla słowa Bożego, które wam głosiłem; Trwajcie we mnie, a Ja w was.
Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: „Kto jest bez grzechu…”- Jezus kieruje wzrok na ofiarę

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen
(30.03.2019)

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1- 3. 11- 32:

A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi.
Opowiedział więc im taką przypowieść:
Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, oddaj mi część majątku, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.
A po niewielu dniach, młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam, prowadząc rozwiązłe życie, roztrwonił swój majątek. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza na temat: Trochę nawrócenia, nie istnieje!

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Christine Klimann

Ewangelia według św. Łukasza 13, 1- 9:

W tym samym czasie, przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew piłat pomieszał z ich ofiarami.
I odpowiadając rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami, niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.

Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których spadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami, niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę?
Bynajmniej powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Dlaczego dwie małe monety, warte są więcej, niż wielkie bogactwo.

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Salome Zeman

Ewangelia według św. Marka 12, 38- 44:

I mówił w nauczaniu swoim: Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia. I pierwsze krzesła w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach.

Którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą; tych spotka szczególnie surowy wyrok.

A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało.

Przyszła też jedna, uboga wdowa i wrzuciła dwie, drobne monety, to tyle, co jeden grosz.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Ewangelii św. Marka 12,41- 44

Kategoria: Opublikowano: 28 marca, 2019

Autor: Biskup- senior Klaus Wollenweber
19.03.2017 Kościół św. Krzyża, Bonn

Droga wspólnoto!

Mała scena na obrzeżach świątyni w Jerozolimie. Tu, wydarza się coś, co nie ma szczególnego znaczenia. Nie chodzi tu o żadne wielkie wydarzenie czy cud. To jest scena z Ewangelii św. Marka, która w obliczu, następnie opowiedzianego wydarzenia, szybko zejdzie na drugi plan. Bowiem, bezpośrednio po tym, zostanie powiedziane, że Jezus został zdradzony, wzięty do więzienia, wyśmiany, wyszydzony, oskarżony i powieszony na krzyżu. Jednakże, ten mały epizod przy świątyni, został w przekazie pra-wspólnoty uznany za ważny, dlatego został nam przekazany. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 4,3-9

Kategoria: Opublikowano: 7 marca, 2019

Autor: Pastor Wolfgang Vögele
19.02.2017 Ewangelicki kościół w Fahrenbach

Drogie siostry i bracia!

Ogrodnictwo i wiara należą do siebie. Reformacja rozpoczęła się z paroma ziarenkami nasion i źdźbłami trawy, z których zrodził się duży ruch wiary.

Chcę jednak zacząć od bliższego nam obszaru, od natury, o której opowiada Jezus. CZYTAJ CAŁOŚĆ