Początkujący w wierze

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 05.10.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 17, 5- 10:
I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary.
A Pan rzekł do nich: Jeślibyście mieli wiarę, jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, kiedy wróci z pola: Chodź zaraz o zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił?
Czy dziękuję słudze, że uczynił wszystko, co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówicie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czekać, mieć nadzieję- i aktywnie żyć teraźniejszością

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 10.08.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 121, 32- 48:
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Sprzedajcie majątki swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb wyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Ponieważ życie to coś więcej niż fakty

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 01.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 2, 22- 40:
A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem.
Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn zostanie poświęcony Panu.
I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic, albo dwa gołąbki. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Poza horyzontem, coś jeszcze istnieje

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Pastor Christian Olding/ Geldern 28.09.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 19- 31:
A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem pst przychodziły i lizały jego rany.
I stało się, że żebrak umarł i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy, w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wszystko będzie dobrze-, ale inaczej

Kategoria: Opublikowano: 18 sierpnia, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann/ Rzym 18.04.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana (20,19-31):

A gdy nastał wieczór owego, pierwszego dnia po sabacie a drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha świętego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Świętujemy niebo na ziemi

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Wilfried Schumacher
Kapłan i dziekan miasta Bonn

Wyobraźcie sobie, że w Boże Narodzenie, w naszym kościele nie byłoby szopki, a w domach nie mielibyście ulubionych symboli narodzin Jezusa: żadnej stajenki, żadnej świętej rodziny, ani osiołka, ani pasterzy.

Wtedy, rzeczywiście czegoś by nam brakowało. Czegoś, do czego tak bardzo się już przyzwyczailiśmy. Rzadko o tym myślimy i może z tego powodu, warto by się nad tym zastanowić. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Sylwestra 1998

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Wilfried Schumacher
Kapłan i dziekan miasta Bonn


Jedyny w swoim rodzaju dzień, Sylwester. Ten dzień zaprasza, aby zrobić bilans. Każda, każdy z nas dla siebie, ponieważ każdy przeżyty rok jest inny, chociaż posiada te same daty.

W tych godzinach żegnamy się ze starym rokiem- to jest bezpowrotny, nieodwołalny czas, to jest mój 1998 rok, a jednak też nasz rok, ponieważ każdy osobisty rok jest zawsze też rokiem innych, drugich, z którymi ja żyłem.

Kiedy popatrzymy wstecz, pomocne może być dla nas słowo z Biblii, które słyszeliśmy w czytaniu: „Wszystko ma swój czas” (Księga Koheleta 3,1). CZYTAJ CAŁOŚĆ

Świętujemy niebo na ziemi

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Wilfried Schumacher
Kapłan i dziekan miasta Bonn
Wyobraźcie sobie, że w Boże Narodzenie, w naszym kościele nie byłoby szopki, a w domach nie mielibyście ulubionych symboli narodzin Jezusa: żadnej stajenki, żadnej świętej rodziny, ani osiołka, ani pasterzy.

Wtedy, rzeczywiście czegoś by nam brakowało. Czegoś, do czego tak bardzo się już przyzwyczailiśmy. Rzadko o tym myślimy i może z tego powodu, warto by się nad tym zastanowić. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Boże Ciało 1999

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Auto: Wilfried Schumacher
Kapłan, dziekan miasta Bonn


Msza św. na rynku w Bonn

Kiedy w Moskwie dokonują się zmiany w rządzie, w Ameryce wychodzi na jaw skandal dotyczący prezydenta. W Pakistanie natomiast przeprowadzany jest test atomowy, a w Bonn zmienia się koalicja rządząca, – wciąż istnieje jedna instytucja, która jak czuły sejsmograf rejestruje społeczne i polityczne zmiany: jest to giełda.

Kursy akcyjne wzrastają i spadają nie tylko z powodu gospodarczego rozwoju, tu wszystko ma na to wpływ: zmiany polityczne, spekulacje, zapowiedzi przyszłości, wszystko ma na to wpływ. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie przed przejęciem urzędu kapłana i dziekana miasta w katedrze w Bonn

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Wilfried Schumacher
30 sierpnia 1998 Kaplica (Marterkapelle) w Endenich, Bonn


To nabożeństwo jest dla mnie bardzo ważne- męczennicy legionu tebańskiego byli w moim dzieciństwie pierwszymi świętymi- pamiętam, jak jako ministrant w święto męczenników tam klęczałem i na te figury patrzyłem…Na ich przykładzie uczyłem się, co to znaczy być świętym.
W przyszłą niedzielę obejmę urząd kapłana w Bazylice Katedralnej, w której pogrzebani są męczennicy legionu tebańskiego. Chciałbym dzisiaj, w tym miejscu rozpocząć swoją duchową drogę. CZYTAJ CAŁOŚĆ