Znowu żłóbek?

Kategoria: Opublikowano: 24 stycznia, 2021

Autor: Brat Martin Koch/ Bonn 01.01.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 2, 16- 21:
Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o pasterzach, którzy śpieszą do żłóbka z dzieciątkiem Jezus. Brat Martin Koch chce wskazać, jak właśnie z obietnicą z tego fragmentu Pisma świętego można dobrze rozpocząć Nowy Rok.

Dzisiaj mamy wiele okazji, by świętować: początek roku, oktawa Bożego Narodzenia, święto Matki Bożej i niedziela. To dosyć dużo, jak na jeden dzień. Ten pierwszy dzień nowego roku 2017 jest szczególny, ponieważ to ma być dobry rok, nie taki chaotyczny, jak ostatni.

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas do pokojowej, spokojnej scenerii: pasterze przychodzą do żłóbka i znajdują tam Dzieciątko, które im zostało obwieszczone, jako Zbawiciel, jako Wybawca. Nastrój tej sceny jest przeciwnym do nastroju panującego w naszym kraju w tych dniach, po terrorystycznym ataku w Berlinie. „Strach” był tytułem regionalnych gazet w dzień po tym okropnym, krwawym ataku. W polityce też niezwłocznie zareagowano, teraz potrzebna jest silna retoryka.

Interesujące są też słowa, które w tym samym dniu zostały opublikowane przez codzienną, berlińską gazetę, jako nagłówek: „Nie bójcie się!- Ewangelia wg. św. Łukasza, rozdział 2, wers 10”. To jest mianowicie owe obwieszczenie, które spowodowało, że pasterze wyruszyli, by szukać Zbawiciela. „Nie bójcie się!”- powiedział do nich posłaniec Boży. Te słowa dodające otuchy są tak mocne, że pasterze wyruszają niezwłocznie. Wbrew całemu doświadczeniu wracają bogato obdarowani. „Nie bójcie się”. To jest prawdziwa siła, nie gadanina przy stole o inflacji.

Bożą mocą jest jego miłość. Ta miłość pokazuje w ten sposób, że Bóg nie ujawnia się z grzmotem i błyskawicą, nie władzą i przemocą, lecz przychodzi do nas w osobie bezbronnego Dzieciątka. On przezwycięża przemoc. Owa przemoc, która prowadzi do ubóstwa i żywi się i nadyma lękiem.
W tych dniach, można też zrozumieć, jak ważna jest dla naszego społeczeństwa chrześcijańska wiara, ile siły ma zbawienne orędzie Ewangelii dla ludzi naszych czasów.
 „Nie bójcie się!” Tak dobrze może zacząć się rok 2017! Autor:
Brat Martin Koch jest franciszkańskim zakonie Braci Mniejszych. Pracuje w duszpasterstwie młodych w klasztorze Schwarzenberg (Scheinfeld w Bawarii).