Co to jest prawda?

Kategoria: Opublikowano: 19 stycznia, 2021

Autor: Pastor Christian Olding/ Bonn 15.06.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 16, 12- 15:
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Wielu ludzi chce być w posiadaniu prawdy. Jednak Jezus mówi: To jest niemożliwe. Prawda, bowiem jest osobą, a jej nie można posiadać, pisze pastor Christian Olding.

Żadna inna Ewangelia nie jest tak pełna poszukiwań prawdy, jak Ewangelia św. Jana. Od początku do końca, w tekstach, znajdujemy gorączkowe poszukiwania, które osiągają swój szczyt w stwierdzeniu Jezusa: „Ja jestem prawdą” (Ew. św. Jana 14- 6).

To jest i pozostanie fantastycznym wyznaniem, które, my chrześcijanie obwieszczamy. My jesteśmy przekonani, że w Ewangelii znajdujemy pełną prawdę. To jest przede wszystkim niebezpieczne twierdzenie. Ono skłania, namawia, by zarozumiale pokazać na litery i przez to uważać, mniemać, że posiada się prawdę- szczególnie w odróżnieniu do tych, którzy jej nie posiadają i nie rozumieją. Takie obchodzenie się z prawdą odpowiada niezdrowemu dążeniu do bezpieczeństwa i kończy się fundamentalizmem i fanatyzmem.

Dlatego, dobrze robi to, że Jezus wyraźnie mówi, że jego prawdy nie można posiadać, przede wszystkim nie po to, by mieć władzę nad człowiekiem. Jezus wiąże prawdę z samym sobą. On jest prawdą, dlatego prawda jest osobą. Zatem, nikt nie może posiadać prawdy, nawet pobożny i prawowierny. Osoby mianowicie, nie można posiadać. Z osobą można budować związek, można prowadzić rozmowę, tworzyć wspólnotę, ale nie można jej nigdy posiadać.

Stąd, chrześcijańska prawda nigdy nie może być czystą strukturą myśli, albo ideologią, czy zbiorem poznania. Chrześcijańską prawdę można znaleźć tylko w związku, dlatego Jezus obiecuje swoim uczniom w tym miejscu Ducha świętego, wsparcie, który powinien nam pomóc pozostać w związku z Jezusem, abyśmy byli prawdą.
Zatem, jeśli chodzi o prawdę, to chodzi wtedy o nasze przeżywane życie.
Kiedy Piłat pyta Jezusa: Co to jest prawda (Ew. św. Jana 18, 38), to Jezus nie daje odpowiedzi. Prawdy nie można doskonale wykrywać, ogarniać, lecz należy właśnie nią żyć. Dlatego, przy chrześcijańskiej prawdzie ważne jest, jak my żyjemy! Jak troszczymy się o ludzi, jak obchodzimy się z konfliktami, z własną i cudzą winą, jak pragniemy sprawiedliwości, jak próbujemy stworzyć pokój. Ważne jest, jak żyjemy i umieramy i wtedy wiemy, jak jest nasza prawda.

Jezus, dlatego chroni prawdę przed opętaną przez władzę i obojętną interwencją człowieka. Prawda nie może być zabójczym argumentem. Nie można tylko o prawdzie mówić, musi się nią mówić, a przede wszystkim nią żyć. Autor:
Christian Olding jest pastorem w parafii św. Marii Magdaleny w Geldern.