Głębokie znaczenie chrztu

Kategoria: Opublikowano: 26 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 08.01.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Podczas chrztu Jezusa uwidoczniony zostanie jego związek z Ojcem. Co to oznacza dla każdego chrześcijanina? Siostra Charis Doepgen interpretuje dzisiejszą Ewangelię.

Chrzest- to w życiu pierwsze wielkie rodzinne święto. Przybywają krewni, dziadkowie, zachwycone ciotki… Te wydarzenia zostaną utrwalone w rodzinnym albumie. Niezatarte. Trwałe. – To, co się wtedy wydarza i wytłacza w życiu „trwałą pieczęć”, leży na innej płaszczyźnie. Dzisiejsza Ewangelia o tym opowiada: Dorosły Jezus idzie nad Jordan, aby dać się ochrzcić. Co nim kieruje, możemy tylko przypuszczać. W jego życiu nadszedł moment, aby iść za swoim powołaniem. 30 lat były przygotowywaniem na ten moment, gdzie zostało obwieszczone: Ten człowiek pochodzi od Boga.

Najpierw ma miejsce dziwna sytuacja: Jezus musi przekonać Jana, aby ten go ochrzcił! Tylko Mateusz wspomina o wzbranianiu się Jana. Wydaje się, że ci dwaj się znają, lecz o tym można tylko spekulować. Pewne jest, że wiemy więcej o Jezusie, niż Jan, w tym czasie mógł o nim wiedzieć. Pokora Jana jest dla nas zupełnie zrozumiała. Mateusz używa w odpowiedzi Jezusa kluczowe słowo w swojej Ewangelii: sprawiedliwość. – Chrzest, aby wypełnić wszystko, co sprawiedliwe-, co to znaczy?

W Kazaniu na Górze chodzi o większą sprawiedliwość, która jest oznaką dla Królestwa Bożego. W ostatnich rozmowach z jego przeciwnikami, Jezus przypomina raz jeszcze o tym: „Jan przyszedł do was drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli” (Ew. św. Mateusza 21,32).
Orędzie Jana i misja Jezusa są w tym takie same: Obydwaj pokazują drogę sprawiedliwości. Jezus zyskał aprobatę Jana, kiedy on tę łączącą ich sprawiedliwość poruszył. Potem historia nabiera akcji. O przebiegu chrztu nic nie słyszymy, ale od razu przychodzi z nieba oświadczenie- dla ochrzczonego i dla wszystkich tam obecnych. Otwarte niebo, Duch Święty w postaci gołębicy- ta wizja, jest dla Syna przez Ojca, osobistym wyznaniem miłości. To zobaczyć może tylko Jezus, dla wszystkich innych dostępne jest tylko słuchanie. Głos z nieba szuka aprobaty tam, gdzie wciąż jego słowo w świecie mówi. Słowa „mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”, wyraża związek Jezusa z Ojcem, który dla wszystkich chrześcijan wyraża głębokie znaczenie chrztu: My wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi niebieskiego Ojca!

Dlatego też dotyczy to każdego:
NIEZATARTY, TRWAŁY
Chrzest- kąpiel,
z której ty, jak nowonarodzony się wynurzasz.
Chrzest- narodziny
do wielkiej rodziny.
Chrzest- imię przypadnie ci w udziale:
moja córka… mój syn…
Chrzest- Ojciec akceptuje cię i cię kocha:
TY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM.

Autorka:
Siostra Charis Doepgen, jest benedyktynką w zakonie św. Erentraud w Kellenrird koło Ravensburga.