Kazanie na podstawie Psalmu 139,13-18

Kategoria: Opublikowano: 13 lutego, 2019

Autor:  Dr Fredrick O. Shoo, biskup ewangelicko- luterańskiego kościoła w Tanzanii
24.05.2017 Berlin przy Bramie Brandenburskiej

Nabożeństwo otwarcia Niemieckiego Ewangelickiego Dnia Kościoła

Tekst kazania w prostym języku- Psalm 139,13-18

W łonie mojej matki: tam stałem się człowiekiem. Stałem się człowiekiem, który odczuwa i postrzega. Boże, Ty mnie stworzyłeś. To jest cudowne. Ty wszystko uczyniłeś dobre.
Za to dziękuję Ci, Boże. Ty widzisz mnie i znasz moje życie. Ty znasz też moją przyszłość.
Ty wiesz wszystko. Dużo więcej, niż wszyscy ludzie.

Drogie przyjaciółki i przyjaciele! Droga wspólnoto!

Bóg mnie stworzył. Bóg stworzył wszystkich ludzi. Bóg stworzył cały świat.
I wszystko, co Bóg uczynił było dobre!

Te słowa z Psalmu 139 są dla nas w Afryce bardzo ważnymi słowami. My rozważamy je na każdym nabożeństwie. Naszymi modlitwami. Naszym tańcem. Naszymi pieśniami.

Tak, my te słowa świętujemy codziennie. My świętujemy je naszym życiem.

Ponieważ widzimy wysokie góry, które Bóg stworzył. Tych szerokich stepów, które stworzył Bóg. Drzewa i krzewy, które stworzył Bóg. Słonie i lwy, zebry, które Także stworzył Bóg. Pola i łąki, kozy i bydło, to wszystko stworzył Bóg. Ciebie i mnie, nasz też stworzył Bóg.

My za to Bogu dziękujemy, za to, jak cudownym uczynił ten świat! Jak cudownie stworzyłeś Boże nas ludzi! Jak cudownie Bóg stworzył ciebie i mnie!

My też wiemy, że Bóg nas zna, Bóg nas widzi, Bóg nas kocha.

Jednak czasami pytamy siebie: czy to, co mówi Psalm, czy to się rzeczywiście zgadza i co my, ludzie w Tanzanii i inne kraje Afryki świętujemy?

Bóg uczynił wszystko dobrze, ale nie ma deszczu w Somalii, Nigerii, Południowym Sudanie, Kenii, Etiopii i innych krajach Afryki. Kukurydza i zboże wysychają na polach. Trawa usycha. Ludzie i zwierzęta nie mają, co jeść. Wiele milionów dzieci cierpi głód, a nawet są zagrożeni śmiercią głodową. Dzisiaj. Teraz. W Afryce.

Bóg wszystko uczynił dobrze, ale lidzie i narody walczą ze sobą. W Nigerii, w centralnej Afryce, Somalii, w Południowym Sudanie…

Ludzie zabijają ludzi- z powodu religii, z powodu przynależności do swojego narodu, z powodu politycznych poglądów.

Bóg wszystko uczynił dobrze, ale ludzie uciekają z Afryki, ponieważ głodują, ponieważ nie mają pracy, ponieważ tam nie widzą żadnej przyszłości dla siebie i dzieci. Oni wędrują do Libii, nad Morze Śródziemne, płacą dużo pieniędzy za miejsce na przepełnionej łodzi. Płyną przez Morze Śródziemne do Włoch, Grecji, czy Hiszpanii. Ginie ich -setki, tysiące w Morzu Śródziemnym.

A Europa? A Stany Zjednoczone Ameryki?

Donald Trump, prezydent USA mówi: Mnie nie interesuje, jak powodzi się innym.
„America First!”Ja nie widzę żadnej zmiany klimatu. My nadal produkujemy CO2.

Europa mówi: My chcemy ograniczyć produkcję CO2, by zatrzymać zmianę klimatu. Lecz Niemcy już w kwietniu wyprodukowały CO2, jak za cały rok…

Na wojny, na naszym kontynencie Afryki dużo firm z Europy i USA dostarcza broń i zarabia na tym mnóstwo pieniędzy.

Jeśli chodzi o uchodźców, na tych przeładowanych łodziach na Morzu Śródziemnym- patrzy na nich cała Europa i uszczelnia granice.

Bóg uczynił wszystko dobrze?

Tak, myślę, że Bóg uczynił wszystko dobrze.

Lecz Bóg chce też, by ludzie współpracowali z Nim, by wszystko było dobrze.

Dlatego my, w mojej ojczyźnie, na stokach najwyższej góry Afryki, Kilimandżaro sadzimy drzewa. Każda konfirmantka i każdy konfirmant sadzi po 10 drzewek. My, bowiem wiemy, że drzewa wiążą CO2, drzewa zapewniają świeże powietrze. Drzewa zatrzymują wodę, drzewa są życiem. Tak, więc przez 10 lat zasadziliśmy na Kilimandżaro ponad 3 miliony drzewek.

Bóg chce, żebyśmy współpracowali, by wszystko było dobre.

Dlatego, w moim kraju staramy się, by chrześcijanie i muzułmanie spotykali się razem, by się poznawali. Ponieważ, kto się zna, nie walczy przeciwko sobie!

Bóg chce byśmy współpracowali, by wszystko było dobre.

Dlatego mój kościół proponuje młodym ludziom możliwość kształcenia się. Młodzi, z dobrym wykształceniem powinni znaleźć dobrą pracę, by nie musieli emigrować do Europy i Ameryki.

Bóg uczynił wszystko dobrze, ale Bóg chce, by ludzie współpracowali, by wszystko było dobre.

Dlatego też was proszę:

Walczcie przeciwko zmianie klimatu! Redukujcie produkcję CO2! Zmniejszajcie zanieczyszczenie powietrza! Gospodarujcie, patrząc w przyszłość!

Nie dostarczajcie broni do Afryki! Występujcie o przebaczenie i pogodzenie między narodami i religiami!

Proponujcie naszym krajom sprawiedliwe powiazania i kontrakty gospodarcze!
Przyjmijcie uchodźców! Dzielcie się waszym bogactwem!

Ponieważ dotyczy to wszystkich ludzi:

W łonie mojej matki stałem się człowiekiem, człowiekiem z dusza i ciałem.
Ty Boże, Ty mnie stworzyłeś. To jest cudowne. Ty wszystko uczyniłeś dobrze.
Za to Ci Boże dziękuję. Ty mnie widzisz i znasz moje życie. Ty znasz też moją przyszłość. Ty wiesz wszystko. Wiele więcej, niż wszyscy ludzie.

Amen.