Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Co wspólnego ma Jezus z wyborami do europarlamentu

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff (25.05.2019)

 

Ewangelia według św. Jana 14, 23- 29:

Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.

Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

To wam powiedziałem z wami przybywając. Lecz Pocieszyciel, Duch święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie, jak daje świat. Ja daję wam. Niech sienie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Słyszeliście, powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest, niż Ja. Teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

Co znaczy pokój? W niedzielnej Ewangelii, Jezus formułuje go, jako prawo o zarazem, jako aprobatę.
Siostra Birgit widzi w tym też rozstrzygające orędzie na wybory europejskie.

Rzadko Ewangelia brzmiała dla mnie bardziej proroczo, niż tę niedzielę wyborów do europarlamentu: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”.

Międzyczasie wiemy, moja generacjo, która dorastała z murem i końcem zimnej wojny, jak kruchy i niepewny może być pokój.
Starzy, zaufani partnerzy umawiają się w chaosie Twittera. Kraje, które zwyciężyły dyktaturę lewicową, pozwoliły ograniczyć przez prawicowo- populistycznych polityków wolność prasową; w Niemczech zaś obywatele innych religii znowu odczuwają strach. Jesteśmy zaniepokojeni, jesteśmy na drodze błądzenia!

Co to jest pokój? Tolerancyjny stan względnej wolności od przemocy? To powiązanie przez wartości i ideały, które wzrastały prze gorzkie historyczne doświadczenia?
Co to jest odwaga? To wiedza, że jest się z większością o podobnych zapatrywaniach? Czy to perfekcyjny, wizjonerski plan?

„Pokój”, tak napisał teolog Heinrich Spaemann, „jest to doskonałe bezpieczeństwo i bezgraniczna wolność w jednym”.
Dla mnie, wewnętrzny pokój- to stan, kiedy czuję się swojsko, swobodnie, ale nie jestem ograniczona, czuję się wolna, ale jestem związana i współodpowiedzialna. To, według mnie pasuje też dobrze do politycznego pokoju. Pokój też jest tam między narodami i bezpieczeństwem i solidarnością, ale też wolnością, indywidualnością i tolerancją.

Jest taka gra dla młodzieży, która dobrze przedstawia ten rozłam:
Wszyscy młodzi stają w kole, wyciągają przed siebie ręce i ślepo, obydwiema rękami dotykają inną rękę. Z tego tworzy się najpierw węzeł, który wszystkim przeszkadza w poruszaniu się. Kiedy oni zaczną ze sobą rozmawiać, nawzajem się dotykać i przepychać i to dosłownie, to na końcu powstaje z tego wielkie koło, w którym wszyscy trzymają się za ręce. Każdy połączony jest z drugim i zdany jest na to złączenie. Tak powstaje team! Im więcej będą się przy tym śmiać, tym szybciej węzeł się rozwiąże.

Przy całym szacunku i całej powagi w polityce: Europa jest dla mnie urzeczywistnionym ideałem, równowagą między wspólnotą, a tym, co swoiste, typowe, miedzy wolnością i zaufaniem. Chociaż, wydawać się to może czasem poplątanym negocjowaniem i zawiłym wzrastaniem i cofaniem się. Wciąż będą integrowane nowe kraje, wspólnie będzie się świętować, cierpieć i wzajemnie sobie pomagać.
Mogę bezpiecznie i swobodnie podróżować, lub np. przez pół roku żyć w Szwecji. Nie ma kontroli na granicach i także oprawcy zatrzymywani są poza granicami państwa.
Wszędzie poznaję nowych ludzi i przy wszystkich różnicach uważam, że bardzo dużo nas wszystkich łączy.

Jednakże- pokój, o którym mówi Jezus, to coś więcej, niż tylko zgodność ludzka: „Moje królestwo nie jest z tego świata”.
Już Psalmiści ośpiewywali pokój, jako coś, co będzie od Boga wymodlone, co Bóg ofiaruje i za co jest się Bogu wdzięcznym. Św. Paweł w ogóle mówi o „Bogu pokoju”.
Tak, pokój zostanie ofiarowany razem z Duchem świętym.

My chrześcijanie, możemy mieć nadzieję na pokój-, ponieważ my wiemy, że ostatecznie nie możemy dokonać tego z własnej siły.
Jesteśmy zachęcani, by się za tym pokojem wstawiać na świecie- iść na wybory, występować przeciwko rasizmowi i przemocy, zapobiegać wojnom. Jednocześnie powinniśmy zachować naszą szczególną odwagę, zachować naszą ponadludzką nadzieję, nasze spojrzenie skierować poza horyzont tego świata, naszą nogę trzymać w drzwiach do królestwa Bożego i tam wypraszać pokój. Amen.