Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Być w związku z Jezusem… ale jak?

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Ojciec Josef Maria Böge

Ewangelia według św. Marka 3, 20- 35:

I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak, iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów, wypędza demony.

I przywoławszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jak szatan może szatana wypędzić? Jeśliby królestwo, samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.A jeśliby dom, sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.
A jeśliby, szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie mógłby się ostać, albowiem to nie jest jego koniec.
Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.

Bo mówili: Ma ducha nieczystego. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. A odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.
Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką.

„Jesteś dla mnie, jak siostra”: Ludzie czasem określają dobre związki, jak stosunki w rodzinie.
Także ten, kto będzie podobny do Jezusa, tworzy z nim rodzinę, mówi ojciec Josef Maria Böge.

Kiedy kogoś lubimy, czujemy, że są oni dla nas bardzo ważni, wtedy swój stosunek do nich określamy, jak związek z członkami rodziny: „Jesteś dla mnie, jak brat”, czy „On był dla mnie, jak ojciec”.

Przez nasze pochodzenie, spokrewnieni jesteśmy z naszymi rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami. Ta więź jest podstawą naszego życia. Nikt nie może ją zmienić, czy zniszczyć.
Fakt rodzinnej więzi istnieje zawsze- niezależnie od tego, czy więź ta będzie przeżywana aktywnie, czy też właśnie nie. Oczywiście obcy ludzie nigdy nie staną się członkami rodziny, ale tu nie chodzi o to. Jeśli mówimy: „Jesteś dla mnie, jak brat”, to wtedy uważamy, że miedzy mną, a tym człowiekiem istnieje głęboka, silna i niezaburzona więź.

Podobnie jest, jeśli chodzi o związek z Jezusem: Związek ten powstaje wtedy, jeśli my spędzamy swój czas z Jezusem, tak jak ludzie, którzy przebywają z Jezusem w domu. Ich serca przepełnione są tęsknotą, oni mają czas, by Jezusa słuchać, oni są nim zafascynowani, oni mu wierzą i wierzą w niego.
Jednak to nie tylko piękne przeżycia pełne emocji. Głęboki związek z Jezusem powstaje przez wierne słuchanie jego słowa i wzrasta w praktycznym zastosowaniu tego słowa w życiu.
„Kto czyni Bożą wolę, ten jest dla mnie bratem, siostrą i matką”, mówi Pan.
Mówiąc inaczej: Kto będzie podobny do Jezusa, ten będzie tworzył z nim rodzinę, ponieważ Jezus w wielu miejscach w Ewangelii mówi wyraźnie, że on przyszedł, by pełnić wolę swego Ojca.

Jeśli my, pozwolimy się dzisiejszą Ewangelią poruszyć, to wtedy nie zostaniemy pod drzwiami, jak rodzina Jezusa. My nie odłączymy się, lecz wejdziemy do tego pomieszczenia, zgromadzimy się wokół Jezusa razem z innymi ludźmi, będziemy na niego patrzeć i słuchać jego słów. Spędzimy z nim czas, słuchając, rozmawiając i milcząc. Te spotkania będą zmieniać nasze serca i nasze życie. Coraz bardziej będziemy nasze działania kierować na wolę Bożą, która dla Jezusa jest miarą działania.
„Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi”, tak wypowiadamy w modlitwie „Ojcze nasz”.

Udajmy się w tę drogę, wstąpmy do rodziny Jezusa, tak, by on do nas powiedział: „Ty kierujesz się wolą Bożą, dlatego powinieneś żyć w mojej bliskości i z moją miłością, jako członek mojej rodziny”.