Sposób argumentowania Jezusa

Kategoria: Opublikowano: 10 marca, 2021

Autor: Siostra Jakoba Zöll/ Olpe- 05.09.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 18, 15- 20:
Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Czy Piotr otrzymał wolną licencję na sędziowanie? Siostra Jakoba Zöll przygląda się bliżej deklaracji Jezusa – i odkrywa w niej wymagającą misję dla wszystkich chrześcijan.

„Jeśli twój brat zgrzeszy” … rzadko można znaleźć bardziej realistyczne wprowadzenie do Ewangelii. Prawdopodobnie wszyscy możemy łatwo przypomnieć sobie liczne sytuacje, w których byliśmy świadkami wątpliwego zachowania naszych współwyznawców.

Reakcja, która przeważnie ma miejsce, to krytyka lub osądzanie. Szybko przychodzi nam też w kościele i we wspólnocie osądzać definitywnie, mówić o „niewybaczalnych” wypowiedziach, o „śmiertelnych grzechach”. Szybko możemy kogoś wyłączyć, czy ekskomunikować z kościoła.

Być może pamiętamy jeszcze Ewangelię sprzed dwóch tygodni, w której Jezus powiedział do Piotra: „I tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Ew. św. Mateusza 16,19).

W dzisiejszej Ewangelii nie chodzi o ostateczność w osądzaniu, nie chodzi o zamknięcie z niewybaczalnym rejestrem grzechów w ręku.

O wiele bardziej Jezus chce nam pokazać, że tu chodzi o staranie wobec drugiego. Te, z naszego punktu widzenia popełnione grzechy, powinny zostać ukazane z miłością, one powinny być omówione, przedyskutowane z tymi, których one dotyczą. Tu chodzi o wspólne zmaganie, staranie, o właściwy sposób życia, o wspólne przedyskutowanie skutków.

Jeśli w prywatnej rozmowie nie można znaleźć rozwiązania, należy wezwać dwóch lub trzech powierników. Jeśli nic to nie da, powinna rozmowa być przeprowadzona we wspólnocie. Tylko w przypadku braku polubownego rozwiązania istnieje ostatnia możliwość wykluczenia.
I nawet tutaj nie chodzi o ostateczność, bo poszkodowani powinni być traktowani jak poganie i poborcy podatkowi. A postępowanie Jezusa z celnikami, grzesznikami i poganami powinno być znane każdemu …

Nasz fragment Ewangelii kończy się tym, że Jezus kieruje do wszystkich uczniów słowa, które wcześniej powiedział do Piotra: „Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Tak rozpoznajemy tu wyraźnie zwrot z Cezarei do dzisiejszej Ewangelii. Mateusz pozwala Jezusowi wyjaśnić jego własną wypowiedź i rozszerzyć ja do wszystkich uczniów.

A my? Czytając dzisiejszą Ewangelię, możemy zastanowić się nad naszym zachowaniem! Czy szybko potępiamy zachowanie, opinie i wypowiedzi współwyznawców? Czy jesteśmy tak uważni, kochający i otwarci na dialog w sporach w kościele i zborze, jak mówi nam tutaj Jezus?

Zapraszam do świadomego wypróbowania tego w nadchodzącym tygodniu!

Autorka:
Siostra Jakoba Zöll jest nowicjuszką Sióstr Franciszkanek Olper. Studiowała teologię na Uniwersytecie Rheinische Friedrich-Wilhelms w Bonn i po roku kanonicznym rozpocznie tam doktorat z historii średniowiecznego i nowożytnego kościoła.