Pozwólcie się przerazić!

Kategoria: Opublikowano: 14 maja, 2021

Autor: Siostra Christine Klimann/ Rzym- 21.11.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 25, 31- 46:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Potrzebni wypoczęci, rozbudzeni chrześcijanie

Kategoria: Opublikowano: 29 marca, 2021

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Bonn 27.11.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 24, 29- 44:
Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zbyt niewygodna Ewangelia na Adwent?

Kategoria: Opublikowano: 22 lutego, 2021

Autor: Kapłan Christian Olding/ Bonn- 02.12.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka

Ewangelia wg. św. Marka 13, 33- 37:
„Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kiedy prorok staje się onieśmielony

Kategoria: Opublikowano: 7 lutego, 2021

Autor: Siostra Ursula Hertewich/ Bonn 11.12.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 11, 2- 11:
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Gdzie są dzisiaj tacy, jak Jan Chrzciciel

Kategoria: Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 04.12.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 3, 1, 12:
„W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dlaczego dzisiejsza Ewangelia nie musi nas napawać lekiem

Kategoria: Opublikowano: 19 grudnia, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 01.12.2018
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 21, – 25- 28, 34- 36:
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czekanie ma swój koniec

Kategoria: Opublikowano: 30 października, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Kellenried koło Ravensburga 14.12.2019 Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza II, 2- II:
A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć:
Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?
A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli zostają wskrzeszeni, a ubogim zwiastowana jest ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

On chyba nie ma na myśli mnie?

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann / Rzym 07.12.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 3, 1- 12:
A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, chodził po pustyni judzkiej i mówił: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówi, wypowiadając te słowa:
Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nastrój końca czasów

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 30.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 29- 44:
A zaraz, po udręce owych dni, słońce się zaćmi a księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebiskie będą poruszone.
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych z czterech stron świata, z jednego krańca nieba, aż po drugi. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 3. Niedzielę Adwentu 2011

Kategoria: Opublikowano: 4 grudnia, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


Na naszym wieńcu adwentowym palą się już trzy świece.
Te trzy świece głoszą dzisiaj:
1. Dla nas samych
2. Dla pokoju
3. Dla ludzi w Betlejem CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 2. Niedzielę Adwentu 2011 w katedrze w Bonn

Kategoria: Opublikowano: 10 listopada, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

Hotele proponują komfortowe pokoje, auta reklamowane komfortową jazdą, meble zapewniają komfortowe siedzenie i odpoczynek itd.
Komfort oznacza wygodę, przyjemność, radość. Na komfort jednak trzeba móc sobie pozwolić.

„Comfort ye”, tak rozpoczyna się „Mesjasz” Hendla, który dzisiejszy tekst czytania ubogacił muzycznie w śpiewie wstępnym.
Comfort ye- w tłumaczeniu znaczy: „Pociesz się!” Można też powiedzieć: Pozwól sobie na komfort pociechy! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w 1. Niedzielę Adwentu 2014, W drodze na oczekiwanie Pana

Kategoria: Opublikowano: 10 listopada, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


To jest naprawdę kontrastowy program. Na zewnątrz panuje nastrój adwentowy, pachnie piernikami i grzanym winem. Wiele świateł rozjaśnia noc, wielu uskrzydlają myśli, jak móc czymś obdarować innych. Lecz tu, wewnątrz bardzo poważne słowa. Tu jest mowa o słońcu, które się zamroczy, o księżycu, który już nie świeci i o gwiazdach, które spadają z nieba.
Starotestamentalny prorok wyznaje: Staliśmy się, jak nieczyści ludzie, nasza sprawiedliwość jest, jak brudna szata. Wszyscy jesteśmy, jak zwiędłe liście, nasze winy niosą nas naprzód, jak wiatr. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza 6, 25- 33

Kategoria: Opublikowano: 4 listopada, 2019

Autor: Pastor dr Werner Steinmann
03.12.2017 Kościół Zbawiciela w Vahrendorf

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i wspólnota Ducha świętego, niech będzie
z wami wszystkimi. Amen.
Droga wspólnoto!
Stary rok kościelny skończył się z minioną niedzielą, z Niedzielą Wieczności.
Pożegnaliśmy go i wspominaliśmy wszystkich naszych ukochanych, którzy już od nas odeszli.
Dzisiaj, w 1. Niedzielę Adwentu rozpoczyna się nie tylko nowy rok kościelny, ale zaczyna się
coś nowego, coś, co nas nastraja na nowo, co pozwala nam patrzeć do przodu, co daje nam
nadzieję na nowe życie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nieoczekiwane spotkanie

Kategoria: Opublikowano: 20 marca, 2019

Autor: Siostra Ursula Hertewich / katholisch.de

Ewangelia św. Łukasza (1,39-45)

 W tym czasie, Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Kiedy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, w jej łonie poruszyło się dzieciątko, a Duch święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana”. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dlaczego dzisiejsza Ewangelia nie musi wywoływać u nas strachu

Kategoria: Opublikowano: 19 marca, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen/ katolisch. de

Ewangelia według św. Łukasza (21,25-28; 34-36)

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bóg nie melduje się przez Whats App!

Kategoria: Opublikowano: 19 marca, 2019

Autor: Siostra Veronica  Krienen/ katolisch.de

Ewangelia św. Łukasza (3,1-6)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny;  za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,  jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Kazania na Górze

Kategoria: Opublikowano: 13 lutego, 2019

Autor: Pastor dr Werner Steinmann
03.12.2017 kościół Zbawienia w Vahrendorf

Nabożeństwo pożegnalne

Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i wspólnota Ducha świętego będzie teraz z nami wszystkimi. Amen.

Droga wspólnoto!
Wraz z ostatnią niedzielą, niedzielą Wieczności, skończył się stary rok kościelny.
Pożegnaliśmy więc stary rok kościelny, wspominając wszystkich naszych ukochanych, którzy już od nas odeszli. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Listu do Rzymian 15, 4-13

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Pastor Klaus- Uwe Nommensen

10.01.2018r. Kościół św. Jana w Stade

Trzecia Niedziela Adwentu

 

Drogie siostry i bracia!

Zapytam szczerze:
Co zapamiętaliście z wersów Listu św. Pawła,
które przed chwilą słyszeliście?
Powiem wam uczciwie:
Ja ten tekst musiałem czytać parę razy, analizować zdanie po zdaniu,
by zrozumieć to tak, aby potem móc o tym mówić.
Dlatego przeczytam wersy tego listu św. Pawła jeszcze raz:
CZYTAJ CAŁOŚĆ