Decydujące o wszystkim pytanie

Kategoria: Opublikowano: 1 grudnia, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 22.08.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 16, 13- 20:
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Współczesny Tomasz- wątpiący, jako wzór

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen

Ewangelia według św. Jana 20, 19- 31:

A gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha świętego! Którymkolwiek grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Dziejów Apostolskich 2, 37- 41

Kategoria: Opublikowano: 12 marca, 2019

Autor: Pastor misyjny Ralf Weidner
21.05.2017 Misja miejska Neu- Isenburg

Zamęt przerodzi się w jasność

To jest tytuł, który wybrałem na dzisiejsze kazanie. Usłyszymy dzisiaj kilka przykładów na to, jak z zamętu, zamieszania rodzi się jasność i zrozumienie.

Opowiem o człowieku, który żył przed około 2000 laty. Jego imię nie jest w tym miejscu ważne, ale ważne jest to, co przeżył. Był on wierzący. Wierzącym Żydem, dlatego właśnie ten czas dla niego był tak wówczas zmącony, splątany. Czas, w którym wydawało się, że żaden kamień nie zostanie na kamieniu. CZYTAJ CAŁOŚĆ