Poszukiwani apostołowie

Kategoria: Opublikowano: 21 marca, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn- 24.06.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 10, 26- 33:
“Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Rekolekcje w drodze do Emaus

Kategoria: Opublikowano: 26 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 29.04.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 24, 13- 35:
„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jesteśmy świętymi w trakcie kształcenia

Kategoria: Opublikowano: 19 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 22.09.2018
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka

Ewangelia wg. św. Marka 9, 30- 37:
Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Decydujące o wszystkim pytanie

Kategoria: Opublikowano: 1 grudnia, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 22.08.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 16, 13- 20:
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Współczesny Tomasz- wątpiący, jako wzór

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen

Ewangelia według św. Jana 20, 19- 31:

A gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha świętego! Którymkolwiek grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Dziejów Apostolskich 2, 37- 41

Kategoria: Opublikowano: 12 marca, 2019

Autor: Pastor misyjny Ralf Weidner
21.05.2017 Misja miejska Neu- Isenburg

Zamęt przerodzi się w jasność

To jest tytuł, który wybrałem na dzisiejsze kazanie. Usłyszymy dzisiaj kilka przykładów na to, jak z zamętu, zamieszania rodzi się jasność i zrozumienie.

Opowiem o człowieku, który żył przed około 2000 laty. Jego imię nie jest w tym miejscu ważne, ale ważne jest to, co przeżył. Był on wierzący. Wierzącym Żydem, dlatego właśnie ten czas dla niego był tak wówczas zmącony, splątany. Czas, w którym wydawało się, że żaden kamień nie zostanie na kamieniu. CZYTAJ CAŁOŚĆ