Zwariowane orędzie dla zwariowanego świata

Kategoria: Opublikowano: 6 maja, 2021

Autor:

Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem- 31.10.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 5, 1- 12:
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Błogosławieństwa: Inna logika Boga

Kategoria: Opublikowano: 19 stycznia, 2021

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Bonn 16.02.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 6, 17, 20- 26:

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza na temat: Błogosławieństwa: Inna logika Boga

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Christoph Kreitmer

 

Ewangelia św. Łukasza 6, 17. 20- 26:

I zstąpił z nimi na dół i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i Jerozolimy i znad morza z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób.

A on podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy lżyć z was będą i gdy imieniem waszym pomiatać, – będą jako bezcennym z powodu Syna Człowieczego. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Święto patronów miasta 2016- Ofiara świec

Kategoria: Opublikowano: 4 czerwca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

Ofiara świec naszej rady miasta na cześć patronów miasta Kasjusza i Florencjusza
przekazywana jest już od średniowiecza.
Myślę, że miało to dwa powody:
– Po pierwsze było to zadowolenie, że miało siew mieście świętych. Święci zapewniali
ochronę i bezpieczeństwo i dawali ludziom poczucie, że z ich obecnością są bliżej
nieba. CZYTAJ CAŁOŚĆ