Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza na temat: Błogosławieństwa: Inna logika Boga

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Christoph Kreitmer

 

Ewangelia św. Łukasza 6, 17. 20- 26:

I zstąpił z nimi na dół i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i Jerozolimy i znad morza z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób.

A on podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy lżyć z was będą i gdy imieniem waszym pomiatać, – będą jako bezcennym z powodu Syna Człowieczego. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Święto patronów miasta 2016- Ofiara świec

Kategoria: Opublikowano: 4 czerwca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

Ofiara świec naszej rady miasta na cześć patronów miasta Kasjusza i Florencjusza
przekazywana jest już od średniowiecza.
Myślę, że miało to dwa powody:
– Po pierwsze było to zadowolenie, że miało siew mieście świętych. Święci zapewniali
ochronę i bezpieczeństwo i dawali ludziom poczucie, że z ich obecnością są bliżej
nieba. CZYTAJ CAŁOŚĆ