Bez Ducha świętego nic nie działa!

Kategoria: Opublikowano: 14 grudnia, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Bonn 08.06.2019

Ewangelia wg. św. Jana 20, 19- 23:
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Duch Święty- menadżer od spraw kryzysowych

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hannover 16.05.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana 14,15-21


Ewangelia wg św. Jana 14, 15- 21:
Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja będę prosić Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela, by był z wami na wieki- Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pozwólcie, by Duch was oczarował

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Siostra Regina Greefrath
Essen 30.05.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana (20,19-23):

A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i do nich rzekł: Pokój wam!

A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.

I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha świętego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Święto Zesłania Ducha świętego 2014

Kategoria: Opublikowano: 4 grudnia, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

 Więcej, niż połowa Niemców nie wie, co oznacza święto Zesłania Ducha świętego. Nawet, jeśli ktoś wie, o co chodzi, to Duch święty jest dla nich wielkim nieznajomym. „Bóg jest trudny”, powiedział Hans Dieter Hüsch. Obok Ojca i Syna, Duch święty jest szczególnie trudnym tematem. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji Zesłania Ducha Świętego 2017- Katedra w Bonn

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


Ludzie, którzy palą się do Boga

„Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, jest pięknym świętem- trzy dni wolnego i nie trzeba dawać żadnych prezentów!” Ten człowiek, który to w piątek powiedział, podsumował: piękne święto. Nic więcej. W Boże Narodzenie wiadomo, co świętujemy, narodziny Dzieciątka- wiemy to wszyscy. Wielkanoc jest już trudniejszym świętem, ponieważ powstanie z martwych nie należy do naszego zbioru doświadczeń.
Natomiast, przy święcie Zesłania Ducha Świętego, jest się zupełnie bezradnym. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Co karmi chrześcijan

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen

Ewangelia według św. Jana 15, 26- 27; 16, 12- 15:

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;
Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście.

Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.
Lecz, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w poniedziałek Zesłania Ducha Świętego 2016

Kategoria: Opublikowano: 17 czerwca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

Muszę się wam do czegoś przyznać. Od wczorajszego, popołudniowego nabożeństwa, wciąż
brzmią mi w uszach słowa pieśni, które zostały zaczerpnięte z 1. Listu Pawła do Tesaloniczan:
„Nie gaście ducha!”.
List ten jest najwcześniejszym pismem Nowego Testamentu i najstarszym zachowanym
listem św. Pawła. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Zesłania Ducha Świętego 2016

Kategoria: Opublikowano: 17 czerwca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

Tylko połowa Niemców- jeśli w ogóle- wie, co świętujemy na Zesłanie Ducha Świętego.
A jak jest z wami?
Duch święty? Kto to jest, co to jest? Pomagamy sobie za pomocą obrazków. Jest tu mowa o postaci gołębicy. O ognistych jęzorach. O potężnej burzy.
Jednak, co znaczy to dla nas? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na podstawie Ewangelii św. Jana 16,5- 15

Kategoria: Opublikowano: 30 marca, 2019

Autor: Pastor Heinrich Wienbeuker
04.06.2017 Kościół św. Marcina, Remeis

 Pożegnanie, rozstanie jest najbardziej bliską formą ludzkiego bycia razem.
W pożegnaniu, w rozstaniu wyraźnie widać, jak pogłębia się to, co w codzienności należy do lekkiego przyzwyczajenia: Jak głęboka jest ta miłość, jak bardzo się ten drugi u ciebie w miłości zagrzebał…

On u ciebie, a ty u niego…, wewnątrz…Pożegnanie jest momentem, w którym miłość cierpi…,

w którym miłość sprawia ból… CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Dziejów Apostolskich 2, 37- 41

Kategoria: Opublikowano: 12 marca, 2019

Autor: Pastor misyjny Ralf Weidner
21.05.2017 Misja miejska Neu- Isenburg

Zamęt przerodzi się w jasność

To jest tytuł, który wybrałem na dzisiejsze kazanie. Usłyszymy dzisiaj kilka przykładów na to, jak z zamętu, zamieszania rodzi się jasność i zrozumienie.

Opowiem o człowieku, który żył przed około 2000 laty. Jego imię nie jest w tym miejscu ważne, ale ważne jest to, co przeżył. Był on wierzący. Wierzącym Żydem, dlatego właśnie ten czas dla niego był tak wówczas zmącony, splątany. Czas, w którym wydawało się, że żaden kamień nie zostanie na kamieniu. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Listu do Efezjan 4, 1-6

Kategoria: Opublikowano: 13 lutego, 2019

Autor: Joachim Scholz, emerytowany kapłan

05.06.2017 Kościół Maryi Reichenbach

Jedność przez dary Ducha świętego

Dzisiejsze czytanie jasno opisuje, jak chrześcijanie powinni postępować na zewnątrz, jak i w swoim wnętrzu, by być rozpoznawalnymi, dostrzegalnymi.

To czytanie z Listu do Efezjan- przypisane apostołowi Pawłowi- proponuje nam najpierw trzy podstawowe zasady zachowania: pokorę, cichość i cierpliwość. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Jana 14, 15- 19. 23b- 27

Kategoria: Opublikowano: 18 kwietnia, 2018

Autor: Pastor dr Friederike Erichsen- Wendt (kościół ewangelicki)

 

04.06.2017 w kościele fundacyjnym w Nidderau- Windecken

CZYTAJ CAŁOŚĆ