Zupełnie inna mowa programowa

Kategoria: Opublikowano: 14 marca, 2021

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Bonn 29.01.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 5, 1- 12a:
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czas na nowy kierunek, nową orientację

Kategoria: Opublikowano: 14 marca, 2021

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Bonn 09.10.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 17, 11- 19:
Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!” A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”.  Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Sposób argumentowania Jezusa

Kategoria: Opublikowano: 10 marca, 2021

Autor: Siostra Jakoba Zöll/ Olpe- 05.09.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 18, 15- 20:
Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jak możemy praktykować prawość Bożą w małych sprawach

Kategoria: Opublikowano: 10 marca, 2021

Autor: Siostra Jordana Schmidt/ Schwalmtal- Waldniel- 19.09.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 20, 1- 16:
Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.  Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kto chce być winny?

Kategoria: Opublikowano: 6 marca, 2021

Autor: Siostra Christine Klimann/ Rzym- 12.09.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 18, 21- 35:
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”.  Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

77 razy- wysoka cena

Kategoria: Opublikowano: 6 lutego, 2021

Autor: Siostra Ursula Hertewich/ Bonn 16.09.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 18, 21- 35:
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dochodzić do granic możliwości

Kategoria: Opublikowano: 30 października, 2020

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Kolonia 29.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 4, 1- 11:
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił do niego kusiciel i rzekł do Niego: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
A On odparł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jezus woła z drzewa „wstyd”

Kategoria: Opublikowano: 8 października, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hanower 02.11.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 1- 10:
I wszedłszy do Jerycha, przechodzi przez nie.
A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz z powodu tłumu nie mógł, gdyż był małego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał iść.
A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zmiana może napawać lękiem!

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Hannover 07.03.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza (17,1-9)


Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1- 9:
A po sześciu dniach bierze ze sobą Jezus Piotra i Jakuba, brata jego i prowadzi ich na osobność na wysoką górę.
I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego, jak słońce, a szaty jego stały się białe, jak światło.
I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Nie bronić z lękiem Chrystusa, który stał się chlebem

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen

Ewangelia według św. Marka 2, 23- 28 i 3, 1- 6:

I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli zrywać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią a sabat to, czego czynić nie wolno?

A on im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno było spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Głos dobrego pasterza

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir

 

Ewangelia według św. Jana 10, 11- 18:

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, a one mnie znają. Jak Ojciec mnie zna, a Ja znam Ojca i życie swoje oddaję za owce. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Spojrzeć złemu w oczy

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Salome Zeman

Ewangelia według św. Marka 7, 1- 8. 14- 15. 21- 23:

I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z jego uczniów jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi.- Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk.

A po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą; ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak: obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. –

Zapytali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, tylko jedzą chleb nie umytymi rękami?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 1,1-8

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Dr med. Udo Niedergerke
10.12.2017 Cella, kościół św. Benedykta

Kazanie podyktowane impulsem

Drogie siostry i bracia, droga wspólnoto!

To, że jako osoba świecka mogę dzisiaj głosić Słowo Boże, nie jest takie oczywiste nawet po II soborze watykańskim. Dlatego moją mowę spowodowaną impulsem potraktujcie, jako kazanie. Dziękuje za zaproszenie, cieszę się, że mogę tu, w tym szczególnym miejscu zabrać głos. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 1,15

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Pastor Jan- Peter Graap
20.08.2017 ewangelicka wspólnota w Hanowerze

Nabożeństwo telewizyjne

Droga wspólnoto!

Czy znacie świętą „Impatientia”, świętą niecierpliwość? Ta osobliwa święta trzyma wielu w garści, także i mnie. Ona mówi, że wszystko powinno odbywać się szybko.

Tak, zatem, zamawiam z samochodu na szybko obiad. Podróżuję z szybkością 250 km/h przez kraj. Jedno kliknięcie myszką, a potem, bardzo proszę, najpóźniej jutro przychodzi do domu moja zamówiona książka! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Daniela 10,19

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Pastor Martin Braukmann
10.02.2018 Mappach

Śmiertelny wypadek

Zmarły był 49 letnim mężczyzną, stanu wolnego, zginął w wypadku samochodowym.

Szanowna rodzino N.N., drodzy krewni i przyjaciele N.N., drodzy goście.

„Czy już słyszałeś?” Złe wiadomości rozchodzą się bardzo szybko. Z wielkim zdumieniem i oszołomieniem przyjęta została wiadomość o śmierci waszego syna i brata. Wiadomość ta zaskoczyła. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Rodzaju 3,1-19

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Wikariusz Philipp Stolz
05.03.2017 Kościół „Jubilate” w Waldperlach

CZŁOWIEKU, GDZIE JESTEŚ?!

„Człowieku, gdzie jesteś?!- Bóg znowu woła.
Adam słyszy go dobrze, chociaż wolałby nie słyszeć. Adam wstrzymuje oddech i mocno przywiera do drzewa, za którym się ukrywa. Jego włosy sterczą, on drży na całym ciele. Czy to zimny, wieczorny wiatr sprawia, że cały się trzęsie? Czy to zdenerwowanie? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na temat „Co wart jest człowiek?”

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Kaznodzieja świecki Hugo Gansimayer (kościół ewangelicko- wolno-kościelny)

19.03.2016 we wspólnocie ewangelicko- wolno- kościelnej w Landshut

 

Co wart jest człowiek?

 To, co dla Australijczyka Pip Joyce było zupełnie zrozumiałe, dla innych było bardzo dziwne i niezrozumiałe. Kiedy jedna z jego rybek, karaś złoty, złota rybka George, cierpiała na nowotwór- on opłacił drogą operację, by ją od tego uwolnić.

Dla niektórych był to obłęd. Złota rybka w Australii kosztuje 2 dolary 95 centów. Pip musiał wysłuchać niejednej krytyki. Za 300 dolarów, które musiał zapłacić w klinice, można było przecież uratować dziecko w Afryce. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Listu do Rzymian 1, 16

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Thomas Berke (Kościół ewangelicki)

09.04.2017 w kościele ewangelickim w Mülheim nad Mozelą

Konfirmacja

 

„Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.”

 

 Drodzy goście, drogie konfirmantki i konfirmanci!

Żyjemy w świecie pełnym złych wiadomości. Gdy tylko włączamy telewizję czy otwieramy gazetę już zaskakują nas okropne wieści: atak terrorystyczny w Sztokholmie, użycie gazu trującego w Syrii, korupcja i różnego rodzaju przemoc. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ksiegi Rodzaju 3, 1- 19

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Peter Berner

05.03.2017 w ewangelickim kościele w Sigmaringen

Genesis 3 „Przypadek grzechu”

 

Droga wspólnoto!

 

Marita maluje swoje życie. Co za obraz! Ona maluje wielką łąkę pełną kolorowych kwiatów. Z niej wynurza się wielkie, czerwone ramię, które wskazuje na serce na niebie. To ramię podobne jest do dużego łuku, który rozciąga się aż do nieba. Jednak, pośrodku na niebie nagle się załamuje. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nabożeństwo radiowe na temat wstydu

Kategoria: Opublikowano: 25 kwietnia, 2018

Autor: Dr Peter Kottlorz

11.03.2009

 

Słowo wstępne: Upokorzenia publiczne stały się w Niemczech zgodne z etyką salonową.

Ale kogoś zawstydzić publicznie jest jak przelanie krwi – mówi mądre przysłowie.

 

Dzisiaj z Peter Kottlorz, dzień dobry!

„Peter, jesteś żenujący” to było już prawie utarte słowo u moich dzieci.

Jeśli one np. zaprosiły przyjaciół i ja, z ich punktu widzenia, znowu się nie tak zachowałem. CZYTAJ CAŁOŚĆ