Prorok, który działa inaczej

Kategoria: Opublikowano: 14 maja, 2021

Autor: Siostra Johanna Domek/ Kolonia- 05.12.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka

Ewangelia wg. św. Marka 1, 1- 8:
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Pozwólcie się przerazić!

Kategoria: Opublikowano: 14 maja, 2021

Autor: Siostra Christine Klimann/ Rzym- 21.11.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 25, 31- 46:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jednoczesność z Bogiem

Kategoria: Opublikowano: 6 maja, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Kellenried koło Ravensburga- 26.12.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 2, 22- 40:
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bądź pozdrowiony Boże! Tu mówi…

Kategoria: Opublikowano: 14 kwietnia, 2021

Autor: Ojciec Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt- 12.12.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 1, 6- 8; 19- 28:
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kochać znaczy płonąć

Kategoria: Opublikowano: 29 marca, 2021

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Bonn- 14.08.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 12, 49- 53:
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czekam na czekanie

Kategoria: Opublikowano: 21 marca, 2021

Autor: Kapłan Christian Olding/ Bonn- 107.08.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 12, 32- 48:
„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czego potrzeba dla podjęcia dobrej decyzji?

Kategoria: Opublikowano: 19 grudnia, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Bonn 15.12.2018
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 3, 10- 18:
Pytały go tłumy: „Cóż więc mamy czynić?” On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, co mamy czynić?” On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?” On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jezus ma do nas zaufanie

Kategoria: Opublikowano: 23 października, 2020

Autor: Siostra Christine Klimann / Rzym 08.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13- 16:
Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?
Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Wy jesteście światłością świata; nie ukryje się miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czy Słowo Boże jest jeszcze czymś szczególnym?

Kategoria: Opublikowano: 5 października, 2020

Autor: Kapłan Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt 04.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg św. Jana 1, 1- 5, 9- 14:
Na początku było Słowo, a Słowo było w Bogu, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zaskakująca propozycja

Kategoria: Opublikowano: 18 sierpnia, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Kellenried koło Ravensburga 02.05.2020

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana (10,1-10):

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ten, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto, zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu i po imieniu owce swoje woła i wyprowadza je. Gdy wszystkie wypuści, idzie przed nimi, zaś owce idą za nim, gdyż znają jego glos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im powiedział. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza (9,36-10,8)

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: ojciec Philipp König
Frankfurt nad Menem- 13.06.2020

Uzdrowienie? Tego sami koniecznie też potrzebujemy!

Ewangelia wg św. Mateusza 9,36-38- 10,1-11: ·A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście, więc Pana, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.

I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A to są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem i Andrzej, brat jego i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Zgromadzeni, by być razem.

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen

Ewangelia św. Marka 6, 30- 34
I zeszli się apostołowie u Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali.
I rzekł im: Wy, sami idźcie na osobność, na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Albowiem
tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić.
Odpłynęli więc na łodzi w ustronne miejsce. Ale widziano ich odpływających i poznało ich
wielu i pieszo, ze wszystkich miast tam się zbiegli i ich wyprzedzili.
I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, że byli, jak owce niemające
pasterza i począł ich nauczać wielu rzeczy. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Jak swoich współbraci mogę nakłonić do nawrócenia?

Kategoria: Opublikowano: 26 lipca, 2019

Autor: Siostra Veronica Krienen

Ewangelia św. Marka 3,7-13
Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami
nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę, oprócz laski, – ani chleba, ani torby
podróżnej, ani monet w trzosie. Lecz, by obuli sandały i nie wdziewali dwu sukien.
I mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia
stamtąd. A jeśli, w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć, ani słuchać, wyjdźcie
stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg na świadectwo przeciwko nim. CZYTAJ CAŁOŚĆ