Prorok, który działa inaczej

Kategoria: Opublikowano: 14 maja, 2021

Autor: Siostra Johanna Domek/ Kolonia- 05.12.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka

Ewangelia wg. św. Marka 1, 1- 8:
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Bądź pozdrowiony Boże! Tu mówi…

Kategoria: Opublikowano: 14 kwietnia, 2021

Autor: Ojciec Christoph Kreitmeir/ Ingolstadt- 12.12.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 1, 6- 8; 19- 28:
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kiedy prorok staje się onieśmielony

Kategoria: Opublikowano: 7 lutego, 2021

Autor: Siostra Ursula Hertewich/ Bonn 11.12.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 11, 2- 11:
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Naucz się rozumieć tajemniczego Jana

Kategoria: Opublikowano: 27 stycznia, 2021

Autor: Siostra M. Salome Zeman/ Bonn 15.01.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 1, 29- 34:
„Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.”

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Głębokie znaczenie chrztu

Kategoria: Opublikowano: 26 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 08.01.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 3, 13- 17:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Gdzie są dzisiaj tacy, jak Jan Chrzciciel

Kategoria: Opublikowano: 25 stycznia, 2021

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Bonn 04.12.2016
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 3, 1, 12:
„W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czego potrzeba dla podjęcia dobrej decyzji?

Kategoria: Opublikowano: 19 grudnia, 2020

Autor: Siostra Birgit Stollhoff/ Bonn 15.12.2018
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 3, 10- 18:
Pytały go tłumy: „Cóż więc mamy czynić?” On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, co mamy czynić?” On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?” On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Jak Jan przejrzał Jezusa

Kategoria: Opublikowano: 9 listopada, 2020

Autor: Siostra Anne Kurz/ Venne koło Münster  18.01.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży*, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 32 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. 33 Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”*. 34 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Czekanie ma swój koniec

Kategoria: Opublikowano: 30 października, 2020

Autor: Siostra Charis Doepgen/ Kellenried koło Ravensburga 14.12.2019 Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza II, 2- II:
A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć:
Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?
A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli zostają wskrzeszeni, a ubogim zwiastowana jest ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego?

CZYTAJ CAŁOŚĆ