Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza na temat: Powołany dla świata

Kategoria: Opublikowano: 4 września, 2019

Autor: Siostra M. Salome Zeman

 

 Ewangelia według św. Mateusza 28, 16- 20:

A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał.
I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: „Kto jest bez grzechu…?”- Jezus kieruje wzrok na ofiarę

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Birgit Stollhoff (06.04.2019)

Ewangelia według św. Jana 8, 1- 11:

A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy, nauczał ich.
Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tą oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz kazał nam takie kamienować. Ty zaś, co powiesz? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana na temat: Ostatnia lekcja nad Jeziorem Tyberiadzkim

Kategoria: Opublikowano: 29 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Charis Doepgen (04.05.2019)

Ewangelia według św. Jana 21, 1- 19

Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim, a ukazał się tak:

Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem i Natanel z Kany Galilejskiej i synowie Zebediusza i dwaj inni z uczniów jego.
Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Marka na temat: Spojrzeć złemu w oczy

Kategoria: Opublikowano: 5 sierpnia, 2019

Autor: Siostra Salome Zeman

Ewangelia według św. Marka 7, 1- 8. 14- 15. 21- 23:

I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z jego uczniów jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi.- Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk.

A po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą; ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak: obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. –

Zapytali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, tylko jedzą chleb nie umytymi rękami?

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przyczynek do świątecznego wydania pisma z okazji 200 lat kościoła ewangelickiego w Bonn

Kategoria: Opublikowano: 4 czerwca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

Kiedy, przed 60 laty przybyłem do szkoły podstawowej, to na jednym terenie znajdowały się,
obok siebie, szkoła katolicka i szkoła ewangelicka.
Wprawdzie, szkolne podwórze było wspólne, jednak istniał ostry podział między „nimi”, a
„nami”. Przemilczę tutaj obraźliwe słowa, które tu i tam można było usłyszeć. Właściwie nic
nas prawie nie łączyło. Nie było też między nami przyjaźni. Ale, jak ona miałaby powstać,
kiedy nikt z nas nie znał tego drugiego? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Amoris Laetitia- pierwsze przemyślenia dotyczące pisma papieskiego

Kategoria: Opublikowano: 4 czerwca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

„Dobrze jest zacząć ranek od pocałunku”. Jest to rada z pisma papieskiego, które pojawiło się
w piątek. Tu, papież Franciszek pisze: Dobrze jest zacząć ranek od pocałunku, a każdego
wieczoru razem zakończyć dzień z błogosławieństwem, czekać na drugiego, przyjąć go,
przywitać, kiedy przyjdzie do domu. Czasami razem gdzieś wyjść, a domowe obowiązki
wypełniać wspólnie”. CZYTAJ CAŁOŚĆ