Kazanie na podstawie Listu do Rzymian 3,21-28

Kategoria: Opublikowano: 3 maja, 2019

Autor: Dr Christian Wetz
30.10.2016 Kościół ewangelicko- luterański św. Lambertusa w Oldenburgu

Przemyślenia przed Dniem reformacji

Droga wspólnoto!
Wielkie słowa pisze tu Paweł: Prawo- sprawiedliwość- wiara- grzech- grzesznicy- krew- pokuta- zbawienie. Słowa te krążą wokół naszych uszu i głowy w Liście do Rzymian. One są, jak wiele innych rzeczy u Pawła bardzo zagadkowe. Te niepokojące, zagadkowe, drążące w nas słowa, mają jednak w swoim brzmieniu, coś ufnego, znanego i my przypisujemy im duże teologiczne znaczenie, jednak: co one oznaczają? CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji konfirmacji

Kategoria: Opublikowano: 12 marca, 2019

Autor: Pastor Markus Weickardt
02.06.2017 Grolsheim

„Ty jesteś wartościowy”

Boże, daj nam słowo dla nowego serca
i otwórz nasze serce na twoje słowo. Amen.

Droga wspólnoto, droga rodzina konfirmantów,
przede wszystkim, naturalnie drogie konfirmantki i konfirmanci!

Dzisiaj jest dzień waszej konfirmacji.

To szczególny dzień nie tylko dla was, także dla waszych rodziców, rodziców chrzestnych i dla waszych rodzin. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Marka 4,3-9

Kategoria: Opublikowano: 7 marca, 2019

Autor: Pastor Wolfgang Vögele
19.02.2017 Ewangelicki kościół w Fahrenbach

Drogie siostry i bracia!

Ogrodnictwo i wiara należą do siebie. Reformacja rozpoczęła się z paroma ziarenkami nasion i źdźbłami trawy, z których zrodził się duży ruch wiary.

Chcę jednak zacząć od bliższego nam obszaru, od natury, o której opowiada Jezus. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z szeregu „Dokładnie słuchać Luthra”

Kategoria: Opublikowano: 26 kwietnia, 2018

Autor: Pastor i dyplomowany teolog Andreas Dreyer (kościół ewangelicki)

05.02.2017 w Stolzenau

 

Nabożeństwo / Kazanie z szeregu „Dokładnie słuchać Luthra”

 

Nabożeństwo z tematami na rok reformacyjny w okręgu kościoła Stolzenau- Loccum.

„Chrześcijanin jest wolnym panem nad wszystkimi rzeczami i nikomu nie jest poddany.

Chrześcijanin jest służebnym sługą wszystkich rzeczy i każdemu poddany”.

(z dzieła Luthra „O wolności chrześcijanina”, 1521). CZYTAJ CAŁOŚĆ