To twój wybór!

Kategoria: Opublikowano: 14 lutego, 2021

Autor: Ojciec Christoph Kreitmeir/ Bonn- 08.04.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 27, 11- 55:
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Tak, Ja nim jestem”. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: „Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?”. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Niedziela Palmowa 2013

Kategoria: Opublikowano: 30 września, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

Historia, której zakończenie znamy, nie jest zbyt ciekawa. Zna się już jej przebieg, słucha się jej, ale właściwie, tak naprawdę, już sienie słucha.
Być może, u was było podobnie, kiedy słuchaliście historii męki Jezusa.

Święty Ignacy Loyola, zaleca nam, byśmy przyjrzeli się tej historii w szczególny sposób.
Nie powinniśmy tego tekstu czytać, czy go słuchać. Lecz powinniśmy się wszystkimi zmysłami w ten tekst zagłębić. Powinniśmy te sceny postrzegać, jak miejsce akcji, widownię zdarzeń, w której bierzemy udział. Nie włączać tu tylko rozumu, lecz cale nasze ciało, duszę i uczucia. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Marka na temat: Śmierć i nadzieja

Kategoria: Opublikowano: 12 września, 2019

Autor: Siostra M. Salome Zeman

Ewangelia według św. Marka 15, 1- 39:

I zaraz, wczesnym rankiem, arcykapłani wraz ze starszymi, oraz uczonymi w Piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi.
I zapytał go Piłat: Czy ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiedział: Ty to mówisz.
A arcykapłani oskarżali go o wiele rzeczy, Piłat zapytał go znowu: Nic mi nie odpowiesz? Patrz, o jak wiele rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak, że się Piłat dziwił. CZYTAJ CAŁOŚĆ