Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel!

Kategoria: Opublikowano: 25 listopada, 2020

Autor: Siostra Kristell Köhler/ Kolonia 24.12.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg. św. Łukasza 2, 1- 14:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Mam być poważny, więc jestem

Kategoria: Opublikowano: 30 października, 2020

Autor: Siostra Veronica Krienen/ Kolonia 26.10.2019
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 9- 14:
Opowiedział też niektórym, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
Dwóch weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duchu zaczął się modlić: Boże, dziękuję ci, że nie jestem, jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo, jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaje dziesięcinę z mojego dorobku.

CZYTAJ CAŁOŚĆ