Śmierć jest podłym graczem, który psuje zabawę

Kategoria: Opublikowano: 2 lutego, 2021

Autor: Kapłan Christian Olding/ Bonn 13.05.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana 14, 1- 12:
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie z okazji pogrzebu Wernera Essera 23.09.2015

Kategoria: Opublikowano: 9 lipca, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Dziekan miasta i kapłan katedry w Bonn

O umieraniu mówi się głośno w telewizji i w gazetach- śmierć ma już prawie „wartość
rozrywki”, która prawie nie pozwala nam na współczucie.
Jeśli lecz śmierć wkroczy w nasze życie,
kiedy ktoś umrze, kogo kochamy, znamy, kogo cenimy,
wtedy napawa nas to lękiem-
śmierć drugiego przynosi ze sobą prawdę o nas samych;
wtedy zdajemy sobie sprawę, że śmierć to poważny przypadek życia! CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wyznanie Chrystusa przez pewnego śmiertelnie chorego

Kategoria: Opublikowano: 20 marca, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir/ katolisch. de
 

Ewangelia według św. Marka (8,27-35)

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nawet w gradzie bomb pozostaje nadzieja

Kategoria: Opublikowano: 19 marca, 2019

Autor: Christoph Kreitmeir/ katolisch. de

 Ewangelia według św. Marka (13,24-32)

W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwalą. Wtedy, pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Daniela 10,19

Kategoria: Opublikowano: 2 stycznia, 2019

Autor: Pastor Martin Braukmann
10.02.2018 Mappach

Śmiertelny wypadek

Zmarły był 49 letnim mężczyzną, stanu wolnego, zginął w wypadku samochodowym.

Szanowna rodzino N.N., drodzy krewni i przyjaciele N.N., drodzy goście.

„Czy już słyszałeś?” Złe wiadomości rozchodzą się bardzo szybko. Z wielkim zdumieniem i oszołomieniem przyjęta została wiadomość o śmierci waszego syna i brata. Wiadomość ta zaskoczyła. CZYTAJ CAŁOŚĆ