Co za miłość

Kategoria: Opublikowano: 13 sierpnia, 2020

Autor: Siostra Anne Kurz
Venne koło Münster 6.06.2020


Ewangelia św. Jana 3,16- 18:

Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat zbawić.
Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. CZYTAJ CAŁOŚĆ