To twój wybór!

Kategoria: Opublikowano: 14 lutego, 2021

Autor: Ojciec Christoph Kreitmeir/ Bonn- 08.04.2017
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 27, 11- 55:
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Tak, Ja nim jestem”. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: „Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?”. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Wielki Czwartek 1999

Kategoria: Opublikowano: 17 listopada, 2020

Autor: Wilfried Schumacher
Kapłan i dziekan miasta Bonn

Zajada stres- mówimy o każdym, kto jedzeniem i piciem chce odreagować, chce oddalić się od „śmiertelnej” rzeczywistości życia.
Frustracja, rozczarowanie, kryzysy, zranienia, skaleczenia- wszystko to są okazją, by jeść i pić- według motta „życie nic innego nam nie pozostawia”. W dzisiejszy wieczór przypominamy sobie o posiłku, o wieczerzy, która musi stawić czoła śmiertelnej rzeczywistości!

CZYTAJ CAŁOŚĆ

„Hosanna” w czasach koronawirusa?

Kategoria: Opublikowano: 1 września, 2020

Autor: Ojciec Philipp König/ Frankfurt nad Menem 04.04.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu Ewangelii św. Mateusza (21,1-11)

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 1- 11:
A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je.
A jeśliby wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego:
Powiedzcie córce syjońskiej: CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wielki Czwartek 2014. „Moja” ostatnia wieczerza

Kategoria: Opublikowano: 4 grudnia, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


Najsłynniejszym dziełem w sztuce, przedstawiającym ostatnią wieczerzę jest z pewnością obraz Leonardo Da Vinci. Ten monumentalny obraz on namalował w latach 1494- 1498 w refektarzu klasztoru Dominikanów w Mediolanie.
Wielu malarzy próbowało zająć się tym tematem: Rubens, Grünewald, Nolde, Dürer, czy Tycjan. Jedno jest wspólne dla malarstwa średniowiecza i dla adaptacji nowożytnej np. Andy Warhol: Jezus i uczniowie siedzą w rzędzie, jakby pozując do zdjęcia, by móc porównać wszystkie postaci i dobrze je ująć. To jednak nie jest żadna fotografia, lecz w namalowanych postaciach odzwierciedla się interpretacja artysty, który próbuje, właściwie to, co niepojęte, przedstawić za pomocą form i kolorów. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie na Wielki Czwartek 2018

Kategoria: Opublikowano: 12 października, 2019

Autor: Msgr. Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn

 

Bóg chce, byście byli błogosławieństwem dla jego ziemi

Przed 20 laty widziałem obraz ostatniej wieczerzy, który był zupełnie inny, niż znane nam obrazy przedstawiające tę scenę. W pierwszym rzędzie nasuwa się tu słynny obraz Leonardo da Vinci. Na tym innym obrazie, obserwator widział tylko to, co było pod stołem. Tylko nogi uczniów.

Kiedy przed kilkoma tygodniami, ze względu na chorą nogę byłem u ortopedy, on do mnie powiedział: „Pana nogi opowiadają o pana życiu”.
On miał rację, nasze nogi noszą ślady naszego wieku, ślady dróg, które już pokonaliśmy. Gdyby mogły mówić, opowiedziałyby o pięknych trasach i o trudnych etapach. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w Niedzielę Palmową 2015

Kategoria: Opublikowano: 30 września, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan katedry w Bonn


„Kończy się tydzień- tydzień z okropnymi wiadomościami”.
Tak, moderatorka w piątek pożegnała widzów. Tak, to były okropne wiadomości. Media przekrzykiwały się w swoich specjalnych audycjach i podążały od jednej spekulacji do drugiej.
A przy tym, ludzie ostatecznie pozostają na boku, poza nagłówkami.
Im bardziej jest się oddalonym od osobistego losu, tym szybciej indywidualny człowiek rozmywa się w liczbie 150. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie w Środę Popielcową 2015, Dokąd prowadzi twoje życie?

Kategoria: Opublikowano: 30 września, 2019

Autor: Monsignore Wilfried Schumacher
Kapłan i dziekan katedry w Bonn

Kiedy Conchita Wurst, w poprzednim roku wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji, zaśpiewała piosenkę „Rise like a Phoenix- powstać, jak feniks”.
Piosenka ta, przypomniała starą sagę, która pojawiła się 200 lat po Chrystusie, w zbiorze greckiego filozofa („Przyrodnik”).
Według tej sagi, w Indiach znajdował się ptak, zwany feniksem. Co 500 lat udawał się do Lasu Lebannon, gdzie „kąpał swoje skrzydła w substancjach zapachowych”. Następnie leciał do Egiptu, gdzie na ołtarzu, na specjalnym stosie, spalał się.  Po jednym dniu, w popiele znajdowała się mała, żyjąca istota. Na drugi dzień, pojawiał się młody ptak, a na trzeci dzień, dorosły ptak, który leciał z powrotem do swojej ojczyzny. CZYTAJ CAŁOŚĆ