Kazanie wg. 1. Listu do Koryntian 3, 9 – 17

Kategoria: Opublikowano: 19 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Michael Harzer (kościół ewangelicko-luterański)


25.09.2016r. Święto poświęcenia kościoła w Deutscheinsiedel

 

Zatem prawie dokonaliśmy, droga Wspólnoto, budowę kościoła w Deutscheinsiedel!

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Księgi Wyjścia 24, 9- 11

Kategoria: Opublikowano: 19 kwietnia, 2018

Autor: Pastor Lorenz Bührmann (kościół ewangelicki)

26.05.2017 Nabożeństwo wieczorne podczas Niemieckich Ewangelickich Dniach Kościoła w Berlinie.

 

Na naszym nabożeństwie wieczornym, tu w duchowym centrum pielgrzymów, zaproszeni jesteśmy dzisiaj na wspólną drogę, która ma trzy etapy:

1) Wyjście na górę;
2) Ujrzenie boga;
3) Jedzenie i picie
CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Jana 15, 14- 16a. 18- 20

Kategoria: Opublikowano: 19 kwietnia, 2018

Autor: Heinrich Bücker, emerytowany kapłan z Recklinghausen

05.06.2017 w kościele św. Piotra w Recklinghausen

Święto św. Bonifacego

Niemcy- kraj misjonarski

 

Muzea

Każdego roku państwo organizuje „Dzień otwartych muzeów”, dzień pamięci dla zabytków, pomników, muzeów. Także parafie kościelne są proszone, by w tym dniu otworzyły dla odwiedzających swoje kościoły. CZYTAJ CAŁOŚĆ

Kazanie według Ewangelii św. Jana 14, 15- 19. 23b- 27

Kategoria: Opublikowano: 18 kwietnia, 2018

Autor: Pastor dr Friederike Erichsen- Wendt (kościół ewangelicki)

 

04.06.2017 w kościele fundacyjnym w Nidderau- Windecken

CZYTAJ CAŁOŚĆ