Wyzwanie i moc, siła w kochaniu swoich nieprzyjaciół

Kategoria: Opublikowano: 25 listopada, 2020

Autor: Siostra Jordana Schmidt Schwalmtal- Waldniel 22.02.2020
Przemyślenia na podstawie fragmentu z Ewangelii św. Mateusza

Ewangelia wg. św. Mateusza 5, 38- 48:
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Kim są moi nieprzyjaciele? To pytanie stawia siostra Jordana Schmidt, czytając dzisiejszą Ewangelię. Czy wystarczy przebaczyć kochanemu człowiekowi, a modlić się za złych tego świata? Nie, ponieważ Jezus całkiem konkretnie odnosi się do naszego codziennego życia.

Co za wyzwanie, czytać dzisiaj ten fragment Ewangelii, kiedy moja 11- letnia wychowanka dokonuje prób walki okresu dojrzewania, a 9- letnia znowu „staje okoniem” i nie słucha, pomijając już 2- latka, który przekornie mówi „nie!”- ale kocham je wszystkie pomimo tego.
Te dzieci jednak nie są moimi nieprzyjaciółmi, zatem łatwo powinno mi przychodzić przebaczenie. Czy to dobre wychowanie, jeśli nie ulegam im, nie sprzątam po nich, nie przemilczam i żartem nie rozładowuję trudnych sytuacji?
Jezusie, czego Ty dzisiaj ode mnie wymagasz?

Chętnie przecież pomodlę się za rządzących i władczych tego świata i za kryminalistów. Oni są daleko stąd i mnie osobiście nic nie zrobili. Ok!, wiem, że Ty Jezusie nie masz tu tego na myśli. Ty masz na myśli mnie w moim codziennym życiu. Tu chodzi o tych, którzy mnie zranili, skrzywdzili, albo obrazili. Być może tylko moja duszę, ponieważ w policzek już dawno mnie nikt nie uderzył. Tu wystarczy czasem spojrzenie, czy słowo, czy po prostu okoliczności, które sprawią, że ktoś jest dla mnie niesympatyczny- nieprzyjaciel- to brzmi tak ostro i obco!

Są ludzie, których nie chciałabym spotkać, a powinnam to czynić. Wtedy, najchętniej bym ich zignorowała, okazał obojętność, czy też powiedziałabym, co o nich myślę.

Dokładnie o tym chce nam powiedzieć dzisiejsza Ewangelia: jakie jest moje myślenie i innych ludziach, o moich bliskich i jakie są tego konsekwencje w moim działaniu?
Czy jestem gotowa poważnie potraktować naśladowanie Jezusa? Czy staram się o tych ludziach myśleć z miłością? Czy staram się im przebaczyć, kiedy mnie zranili, czy obrazili? Czy potrafię podać im swoją rękę z życzliwością (a nawet mówisz o „miłości”)?·Czy potrafię umożliwić im pewne sprawy, rozpocząć na nowo, po prostu przemyśleć, a potem z miłością potraktować?

Martin Buber, raz powiedział, że człowiek z „Ty” stanie się „Ja”. Moje nastawienie do kogoś może sprawić, że on czy ja się zmienimy. Jaką siłę dajesz nam Jezusie do naszych rąk! Nie istnieje nic potężniejszego przeciwko złu świata, niż miłość- to wiedzą już nawet dzieci-dzięki Harry Potter. Podejmijmy to wyzwanie, jako dorośli chrześcijanie. To może tylko nam i innym wyjść na dobre! To może wywołać tylko dobre czyny i dobre myślenie!

Autorka:
Siostra Jordana Schmidt, jest terapeutką rodzinną i dyplomowanym pedagogiem. Od 1994 roku należy do zakonu dominikanek z Betanii. Od 2002 roku do 2012 była kierowniczką we wiosce dziecięcej w Schwalmtal- Waldniel, w Betanii. Od tej pory jest matką piątki dzieci. Pracuje też w radiu. Napisała też książki, których tytuły dostały się na listę bestsellerów.